Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Умови для користування пільгою з ПДВ при імпорті/продажу дезінфекційних засобів

2 квітня 2020 року набрав чинності Закон від 30.03.2020 р. №540-IX. Ним, зокрема, викладено у новій редакції п. 71 підрозділу 2 розд. ХХ ПКУ.

Відповідно до нової редакції від оподаткування ПДВ тимчасово звільняються не лише операції з ввезення на митну територію України товарів (у т. ч. лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабміном, а також операції з їх постачання на митній території України.

Крім того, до таких операцій не застосовуються положення п. 198.5 та ст. 199 ПКУ.

Норми  п. 71 підрозділу 2 розд. ХХ ПКУ в редакції Закону №540 застосовуються до операцій, здійснених починаючи з 17.03.2020 р.

Постановою КМУ від 08.04.2020 р. №271 було викладено у новій редакції п. 1 Постанови №224, відповідно до якої затверджено перелік товарів (у т. ч. лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від ПДВ (далі – Перелік №224).

Постанова №224 набирає чинності з дня її опублікування та діє протягом строку дії п. 71 підрозділу 2 розд. ХХ ПКУ та п. 9-6 розділу XXI МКУ.

На які антисептики поширюється пільга?

До Переліку №224 включено, зокрема:

 1. антисептики за кодами УТК ЗЕД 3808 та 2208;
 2. дезінфекційні засоби за кодами УТК ЗЕД 2207, 2208, 3808, 3401, 3402 та 8419;
 3. обладнання для проведення дезінфекції хімічним, механічним, фізичним, біологічним та комбінованим методами за кодами УТК ЗЕД 8424, 8479, 8516, 8539 49 00 00, 9018.

У примітці 1 до Переліку №224 зазначено, що коди згідно з УКТЗЕД наводяться у цьому переліку довідково. Основною підставою для звільнення від оподаткування ПДВ та від сплати ввізного мита товарів, що ввозяться на митну територію України, є відповідність таких товарів назві товару (медичного виробу, основного компонента), міжнародному непатентованому найменуванню (назві) лікарського засобу, які зазначені в переліку.

Так, до Переліку №224 включено не лише розчини, що містять спирт (етанол), а також:

 1. хлорвмісні та інші за способом дії препарати для дезінфекції поверхонь, матеріалів, обладнання (Chlorine base compound) (порошки, таблетки, гранули, концентрати з 0,1% активного хлору для розчину) за кодом УТК ЗЕД 3808;
 2. мийно-дезінфікуючий (дезінфікуючий) засіб для прання за кодами УТК ЗЕД 3401, 3402.

Зверніть увагу: Перелік №224 було оновлено постановою КМУ №271 (яка набрала чинності з 15.04.2020 р.) І при цьому до Переліку було додано деякі нові позиції товарів. Ми їх зазначали тут.  І ось щодо них, як роз’яснюють податківці, (відповідь на запитання №3) пільга діє саме з 15 квітня! Але зазначені нами антисептики були і в попередній редакції Переліку. Отже, пільга щодо них діє з 17 березня.

Які умови слід виконати, щоб скористатися пільгою під час продажу на території України?

У примітці 3 до Переліку №224 зазначено, що для віднесення товарів, зазначених у розділі «Медичні вироби, медичне обладнання та інші товари, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», до товарів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від ПДВ, повинно бути:

 1. або подано декларацію про відповідність та нанесено на товар або на його упаковку, а також на супровідні документи, якщо такі документи передбачені відповідним технічним регламентом, знак відповідності технічним регламентам згідно з правилами та умовами його нанесення, визначеними у Технічних регламентах № 753, 754, 761;
 2. або подано повідомлення МОЗ про введення в обіг та/або експлуатацію медичних виробів (медичних виробів для діагностики in vitro, активних медичних виробів, які імплантують), стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, або повідомлення Держпраці про введення в обіг засобів індивідуального захисту, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів.

Тобто існують два варіанти: якщо товар відповідає вітчизняним техрегламентам, його якість підтверджується у встановленому законодавством порядку; якщо ж ні – то використовуємо другий варіант (у випадку з дезінфекційними засобами – шляхом повідомлення МОЗ).

Механізм проведення державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів визначає Порядок державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів, затверджений Постановою КМУ від 03.07.2006 р. №908 (далі – Порядок №908).

У п. 4 Порядку №908 зазначено, що держреєстрацію (перереєстрацію) засобів проводить МОЗ на підставі поданих документів, зазначених у п. 5 цього Порядку, або позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, що виданий до моменту набрання чинності порядками дослідження специфічної активності, безпечності, якості (ефективності) засобів та їх випробування на практиці.

Види і порядок проведення дезінфекційних заходів встановлено ст. 33 Закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» (далі – Закон №1645).

Згідно зі ст. 34 Закону №1645, хімічні речовини, біологічні чинники та засоби медичного призначення, що застосовуються для проведення дезінфекційних заходів, підлягають гігієнічній регламентації та державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством. Виробництво, зберігання, транспортування, застосування та реалізація дезінфекційних засобів здійснюються з дотриманням вимог відповідних нормативно-правових актів.

Зверніть увагув звичайному випадку застосування дезінфекційних засобів, не зареєстрованих у встановленому порядку в Україні, а також тих, у процесі виготовлення, транспортування чи зберігання яких було порушено вимоги технологічних регламентів та інших нормативно-правових актів, забороняється.

Проте  Законом №540 розділ ХХ Закону №1645 доповнено новим п. 2-1, відповідно до якого тимчасово, на час дії карантину, запровадженого у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та/або запровадження надзвичайного стану у зв'язку із запобіганням виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та з метою забезпечення виробництва дезінфекційних засобів, дозволено:

 1. виробництво дезінфекційних засобів (код згідно з УКТ ЗЕД 3808 94 90 00) без їх держреєстрації у встановленому законодавством порядку, за умови відсутності у такому дезінфекційному засобі діючих речовин, небезпечних для здоров'я людини;
 2. застосування дезінфекційних засобів (код згідно з УКТ ЗЕД 3808 94 90 00), не зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, за умови відсутності у такому дезінфекційному засобі діючих речовин, небезпечних для здоров'я людини.

Які умови слід виконати, щоб скористатися пільгою при імпорті?

Дермитслужба у листі від 26.03.2020 р. №08-1/16-03-01/7/3189 повідомляє, що основною підставою для звільнення від оподаткування ПДВ та від сплати ввізного мита товарів, що ввозяться на митну територію України, є відповідність таких товарів назві товару (медичного виробу, основного компонента), міжнародному непатентованому найменуванню (назві) лікарського засобу, які зазначені в Переліку №224. При цьому коди згідно з УКТЗЕД наводяться у цьому переліку довідково.

Для віднесення медичних виробів, лабораторного обладнання, розхідних матеріалів, реагентів для лабораторних досліджень, засобів індивідуального захисту, назви яких наведено у Переліку №224, до товарів, необхідних для здійснення заходів спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-I9), які звільняються віл сплати ввізного мета та операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування ПДВ  при митному оформленні мають бути подані:

 1. або декларація про відповідність зазначеним технічним регламентам;
 2. або повідомлення МОЗ/ Держпраці про введення в обіг та експлуатацію окремих медичних виробів/окремих засобів індивідуального захисту, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров'я.

Критерієм того, що товари, включені до переліку медичного обладнання для закладів охорони здоров'я, що надають допомогу хворим на COVID-19, поставляються саме з цією метою може бути:

 1. контракт (договір) на поставку виробів, укладений між заявником і покупцем;
 2. лист-підтвердження від Департаменту охорони здоров'я або Управління охорони здоров'я державних адміністрацій;
 3. лист підтвердження від закладу охорони здоров'я тощо.

При ньому отримувач має надати гарантійний лист про цільове використання зазначених товарів.

Митне оформлення товарів, включених до Переліку, здійснюється першочергово без справляння плати за виконання митних формальностей поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них, щодо товарів.

Автор: Бондаренко Олена
Джерело: «Дебет-Кредит»