Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Табель обліку робочого часу роздруковують раз на місяць — чи буде штраф?

Чи потрібно юрособі під час виплати авансу складати та роздруковувати Табель обліку робочого часу за першу половину місяця? Яким нормативним актом це встановлено? Чи може Держпраці при перевірці накласти штраф за його відсутність?

Дійсно, фахівці Держпраці і Мінсоцполітики інколи дають роз’яснення, що Табель обліку робочого часу потрібно заповнювати двічі на місяць. Ґрунтуються вони на такому.

Ведення Табелю облiку використання робочого часу на пiдприємствах, в установах й органiзацiях регулюється наказом Держкомстату України від 05.12.2008 р. №489 «Про затвердження типових форм первинної облiкової документацiї зi статистики працi» (типова форма № П-5). У Табелi облiку використання робочого часу (далi - Табель) робляться вiдмiтки про фактично вiдпрацьований час, вiдпрацьованi за мiсяць години, у тому числi надурочнi, вечiрнi, нiчнi години роботи тощо, а також iншi вiдхилення вiд нормальних умов роботи.

Згiдно зi ст. 115 КЗпП заробiтна плата виплачується працiвникам регулярно в робочi днi у строки, встановленi колективним договором, але не рiдше вiд двох разiв на мiсяць через промiжок часу, що не перевищує 16 календарних днiв.

«Вiдповiдно табель заповнюється двiчi на мiсяць: за першу половину мiсяця - для нарахування авансових платежiв та за весь мiсяць - для розрахунку заробiтної плати за мiсяць. Наприкiнцi мiсяця в табелi пiдраховується загальна кiлькiсть вiдпрацьованих днiв i днiв неявок на роботу»  такий висновок від фахівців Мінсоцполітики було опубліковано в газеті «Праця i зарплата» №14 (1026), 12 квiтня 2017 р.

Але, на думку автора, це лише побажання та рекомендація фахівців, а не норма чинного законодавства, оскільки обов’язковість наявності окремого Табелю під кожну виплату зарплати жодним нормативним актом не встановлена. Наприклад, крім виплати авансу та зарплати, протягом місяця слід розраховуватися з звільненими працівниками. Та ось ніхто не буде складати окремий Табель обліку робочого часу на дату кожного звільнення. 

Звісно, що зовсім не табелювати працівників теж не можна. Це доводить і судова практика (наприклад, постанова Кіровоградського окружного адміністративного суду від 21.06.2017 р. у справі №П/811/820/17). У роботодавця є обов’язок щодо ведення Табелю обліку робочого часу на найманих працівників. Ці обов’язки покладаються на роботодавця (ч. 3 ст. 30 Закону про оплату праці) та полягають у забезпеченні достовірного обліку виконаної працівником роботи.

Таким чином, за наявності найманих працівників, роботодавець має забезпечити облік використаного робочого часу, на підставі якого проводити оплату праці. Для цього, відповідно, ведеться Табель обліку робочого часу.

Невиконання ч. 2 ст. 30 Закону про оплату праці розцінюється як порушення інших вимог трудового законодавства, що тягне за собою накладання штрафу в розмірі мінімальної зарплати (абз. 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП).

Та відповідальності за нероздрукування двічі на місяць Табелю обліку робочого часу в чинному законодавстві немає!

Джерело:«Дебет-Кредит»