Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Сплата ПДФО не на той рахунок: чи буде штраф?

Підприємство сплатило ПДФО за договором ЦПХ на реквізити ПДФО з зарплати. Чи буде це вважатися порушенням? Чи буде виникати недоїмка?

Нагадаємо, що наказом Мінфіну №11 «Про бюджетну класифікацію» затверджено Класифікацію доходів бюджету, згідно з якою, зокрема:

  1. 11010100 – податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати;
  2. 11010400 – податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата.

Таким чином, при сплаті до бюджету ПДФО, утриманого із доходів платника податку інших ніж заробітна плата, в тому числі  із сум винагороди за договорами цивільно-правового характеру, необхідно використовувати код бюджетної класифікації 11010400. 

ДФС сплату ПДФО на неправильний (помилковий) бюджетний рахунок, зазвичай, трактують як порушення з відповідними наслідками у вигляді фінансових санкцій.

Цьому можна знайти підтвердження, наприклад, у листах ДФС від 20.11.2015 р. №24785/6/99-99-10-03-02-15 та від 21.06.2016 р. №13668/6/99-99-15-02-02-15.

Стверджуючи про наявність порушення, податківці спираються на норми Бюджетного кодексу України, зокрема, на ч. 4 та 5 ст. 45 БКУ, а також Порядок взаємодії органів Держказначейської служби України та органів ДФСУ в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями, затверджений наказом Міндоходів №621.

У листі №24785 ДФС зазначає: «Якщо платник податків неправильно заповнив реквізити платіжних документів або спрямував кошти на неправильний код бюджетної класифікації (тобто не на код, за яким повинні бути погашені податкові зобов'язання), то кошти не надійдуть до відповідного рахунку відповідного району, а отже, не погаситься сума податкового зобов'язання платника податків».

Тож, найімовірніше податківці трактуватимуть цю помилку як порушення, а саме — як неперерахування (несплату) податку в установлений термін.

Згідно з пп. 127.1 ПКУ несплата (неперерахування) податків до або під час виплати доходу тягнуть за собою накладення штрафу на податкових агентів у розмірі 25% від суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету. Аналогічні дії, учинені повторно протягом 1095 днів, тягнуть штраф уже в розмірі 50% від суми податку, утретє та більше — 75% від суми податку.

Проте є позитивна практика щодо зарахування таких платежів до сплати податку належним чином . Тут зазначається про те, що усі сплачені податки і збори (обов’язкові платежі), незалежно від того, до якого бюджету вони сплачені, в будь-якому випадку зараховуються та акумулюються на один консолідований рахунок — єдиний казначейський рахунок, а зарахування на відповідний рахунок має значення лише для обліку коштів.

Отже, у разі накладення штрафу за перерахування ПДФО не на той бюджетний рахунок є перспектива отримання позитивного судового рішення у разі звернення до суду.

Джерело «Дебет-Кредит»