Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Складаємо зведену податкову накладну на підставі п. 198.5 ПКУ

Як скласти зведену ПН на підставі п. 198.5 ПКУ?

Відповідно до п. 11 Порядку №1307, у разі нарахування податкових зобов'язань відповідно до п. 198.5 ПКУ платник податку складає окремі зведені податкові накладні за товарами/послугами, необоротними активами, які призначаються для їх використання / починають використовуватися, зокрема, в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку. Такі зведені податкові накладні складаються не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду (тобто можна складати їх і раніше).

Цього разу в графі «Зведена податкова накладна» зазначається код ознаки 1.

У таких зведених податкових накладних у графі «Отримувач (покупець)» платник податку зазначає власне найменування (П. І.Б.), у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «600000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється, а у верхній лівій частині зазначається відповідний тип причини відповідно до пункту 8 Порядку №1307 (04 — Складена на постачання у межах балансу для невиробничого використання; 08 — Складена на постачання для операцій, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість; 09 — Складена на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість; 13 — Складена у зв'язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності).

Відповідно до п. 16 Порядку №13073, у разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у п. 11 Порядку №1307, у графі 2 платником зазначаються дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених на такого платника податку при постачанні йому товарів/послуг, необоротних активів, за якими він визначає податкові зобов'язання відповідно до п. 198.5 ПКУ.

У графі 4 вказується «грн».

У графі 10 вказується вартість (частина вартості) товару, на яку нараховується ПДВ відповідно до п. 198.5 ПКУ, згідно з основною ставкою ПДВ та ставкою податку 7%, які застосовуються при нарахуванні податкових зобов'язань.

Графи 3.1, 3.2, 3.3, 5-9, 12 не заповнюються.

Решта граф заповнюються у загальному порядку.

ПрикладТОВ «Альфа» придбало у платника ПДВ 5 кг кави для офісу за ціною 620,00 грн/кг, в т.ч. ПДВ — 103,33 грн. Постачальник кави 14 грудня зареєстрував в ЄРПН податкову накладну №8 від 03.12.2018 р. на загальну суму 5 кг х 620,00 грн/кг = 3100,00 грн, в т.ч. ПДВ 516,67 грн. У іншого постачальника придбано 10 кг печива за ціною 60,00 грн/кг, в т.ч. ПДВ — 10,00 грн. Постачальник печива 15 грудня зареєстрував в ЄРПН податкову накладну №19 від 04.12.2018 р. на загальну суму 10 кг х 60,00 грн/кг = 600,00 грн, в т.ч. ПДВ 100,00 грн.

ТОВ «Альфа» нараховує податкові зобов'язання з ПДВ відповідно до п. 198.5 ПКУ.

Зразок

Зі зразком можна ознайомитись тут >>>