Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Складаємо податкову накладну: скільки цифр коду УТК ЗЕД зазначати?

Чи можна при складанні податкової накладної покупцю зазначати код УКТ ЗЕД з чотирьох цифр (наприклад, цемент 2523), якщо в податковій накладній від постачальника на український товар зазначено код УКТ ЗЕД з десяти цифр (наприклад, цемент 2523290000)?

У абз. 1-3 пп. 2 п. 16 Порядку №1307 зазначено, що до граф 3.1, 3.3 податкової накладної заноситься код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг. Графи 3.1, 3.3 заповнюються на всіх етапах постачання товарів/послуг. При цьому у разі постачання товару заповнюється графа 3.1, у якій зазначається код товару згідно з УКТ ЗЕД.

Норми абз. 7 пп. 2 п. 16 Порядку №1307 надають право платникам ПДВ зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП не повністю, але не менше ніж чотири перші цифри відповідного коду (крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України). При цьому код згідно з УКТ ЗЕД зазначається на рівні позиції, підпозиції, категорії, підкатегорії відповідно до Закону «Про Митний тариф України».

Класифікація товарів в УКТ ЗЕД здійснюється за правилами, викладеними у додатку до Закону «Про Митний тариф України». Ці правила полягають у тому, що назви розділів, груп та підгруп наводяться лише для зручності користування УКТ ЗЕД. Для юридичних цілей класифікація товарів в УКТ ЗЕД здійснюється виходячи з назв товарних позицій та відповідних приміток до розділів чи груп і, якщо цими назвами не передбачено іншого, відповідно до таких правил.

Отже, найменування товарної позиції УКТ ЗЕД може зазначатися дуже узагальнено навіть порівняно з первинними документами. При цьому назва підгрупи може зазначатися як «інші» в межах назви розділу чи груп.

Тому вирішальним є саме код УТК ЗЕД, який необхідно зазначати у податковій накладній, оскільки найменування товарної позиції поширюється на загальні характеристики певного товару.

При цьому ДФС в ІПК від 05.07.2018 р. №2979/6/99-99-15-03-02-15/ІПК повідомляє, що реквізит «Опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг» податкової накладної має відповідати формулюванню у первинних документах, якими супроводжується постачання таких товарів/послуг.

Отже, при складанні податкової накладної можна вказувати код УКТ ЗЕД з чотирьох перших цифр.

Автор: Бондаренко Олена
Джерело «Дебет-Кредит»