Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Середній заробіток менше мінімальної зарплати: чи потрібно доплачувати?

Працівника призвано на строкову військову службу у листопаді 2018 р. Звільнення працівника не проводилося і йому нараховується середній заробіток. У січні 2019 р. сума середнього заробітку є меншою за мінімальну зарплату. Чи потрібно в такому випадку донарахувати зарплату?

Розрахунок середнього заробітку мобілізованого працівника

Перш за все, варто розглянути порядок розрахунку середнього заробітку працівника, якого було призвано на строкову службу. Зокрема, середній заробіток для такої категорії працівників розраховується згідно з нормами, зазначеними у Порядку №100: виходячи із виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що передують місяцю мобілізації, призову або укладення контракту.

Нарахування виплат, що обчислюється із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, проводяться шляхом множення середньоденної заробітної плати на число робочих днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком.

Середньоденна зарплата визначається діленням зарплати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів за цей період. Перелік виплат, які не включаються до суми заробітної плати для розрахунку середньої заробітної плати, наведено у п. 4 розділу ІІІ Порядку №100.

Працівникам, які пропрацювали на підприємстві менше двох календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час. Тобто в такому випадку враховується заробітна плата, нарахована до дня мобілізації і ділиться на кількість робочих днів у цьому періоді.

Зверніть увагу, що розмір середнього заробітку розраховується виходячи з заробітної плати до моменту призову і застосовується протягом всього строку мобілізації.

При цьому, суми середнього заробітку, які виплачуються працівнику, якого призвано на строкову службу, не підлягають індексації, але підлягають коригуванню у разі збільшення окладу такого працівника, зокрема, у зв’язку зі збільшенням розміру мінімальної зарплати з 01.01.2019 р. – відповідно до п. 10 Порядку №100.

Доплата до мінімальної заробітної плати

Згідно з визначенням, наведеним у п. 3 Закону про оплату праці, мінімальна заробітна плата - це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

В даному ж випадку працівником така норма відпрацьована не була, оскільки його було призвано на строкову службу. Відповідно здійснювати донарахування виплати до розміру мінімальної заробітної плати не потрібно.

Нарахування ЄСВ

А ось на відміну від донарахування до мінімальної заробітної плати донарахувати ЄСВ все ж таки доведеться. Зокрема, згідно з ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ, у разі, якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати та ставки ЄСВ у розмірі 22%.

Таким чином, якщо розмір середнього заробітку, нарахованого працівнику, якого призвано на строкову службу, дорівнює або перевищує розмір мінімальної заробітної плати, ЄСВ нараховується на фактично нараховану суму. Однак, якщо розмір нарахованого середнього заробітку менший розміру мінімальної заробітної плати, то сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати та ставки ЄСВ (22%).

Сума донарахування до мінімального страхового внеску відображається у таблиці 6 з кодом 13 - сума різниці між розміром мінімальної зарплати та фактично нарахованою зарплатою за звітний місяць (із зарплати/доходу). 

Автор: Галина Казначей
Джерело «Дебет-Кредит»