Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Розукомплектування запасів: облік та податкові наслідки

Підприємство здійснює розукомплектування запасів (матеріали для монтажних робіт) на складові (також запаси). Який облік такої операції та податкові наслідки?

Документальне оформлення

Базовий комплект типових форм з обліку запасів затверджено наказом Мінстату №193. Однак там немає документа для оформлення операцій розукомплектування запасів. Тому підприємство складає такий документ самостійно у довільній формі, але з урахуванням обов'язкових реквізитів, зазначених у ст. 9 Закону про бухоблік.

Зокрема, таким документом може бути «Акт розукомплектування запасів», у якому необхідно зазначити, що саме підлягає розукомплектуванню, з якої причини, а також оцінено запаси, які буде отримано від такого розукомплектування та їх вартість.

Бухоблік розукомплектування запасів

Бухоблік запасів регламентується П(С)БО 9. На жаль, ситуацію розукомплектування запасів П(С)БО 9 не розглядає. Не містять конкретного роз’яснення щодо цього й Методичні рекомендації №2. Як варіант, можна скористатися аналогічними пунктами щодо розукомплектування ОЗ, зокрема:

  1. у п. 2.12 Методрекомендацій №2 зазначено, що запаси, отримані у процесі ремонту і поліпшення (модернізації, добудови, реконструкції тощо, ліквідації основних засобів), оприбутковуються за чистою вартістю реалізації або в оцінці можливого їх використання;
  2. у п. 2.13 Методрекомендацій №2 — первісна вартість запасів, що надійшли на склад від забракованих виробів та зворотних відходів виробництва, ліквідації основних засобів, визначається за чистою вартістю реалізації, якщо такі запаси призначені для реалізації, або в оцінці їх можливого використання.

Зважаючи на те, що здійснюється лише процес розукомплектування (без переробки) об’єкту запасів, то автор вважає, що доцільно первісну вартість запасу, що підлягає розукомплектуванню, розподілити на відповідні складові. У такому випадку у підприємства не виникне ані доходів, ані витрат.

У бухобліку операцію розукомплектування буде відображено простим записом Дт 205 (окремі запчастини) Кт 205 (обладнання).

Податок на прибуток

Відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ, об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінрезультату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінзвітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Податкових різниць щодо такої операції не передбачено, а оскільки ані доходів, ані витрат не виникає, то така операція не вплине на фінрезультат до оподаткування.

ПДВ

Оскільки операція з розукомплектування запасів не є постачанням товарів або послуг, то податкових наслідків з ПДВ не виникає. При цьому необхідно зважати, що при подальшій реалізації таких запасів мінімально база для оподаткування ПДВ за п. 188.1 ПКУ визначається виходячи з визначеної вартості таких складових.

Автор: Горбовцов Станіслав
Джерело «Дебет-Кредит»