Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Робимо звичайну поставку товарів/послуг платнику ПДВ: як скласти нову форму ПН?

При цьому слід враховувати два моменти:

1) До форми ПН та РК було додано новий реквізит (він зазначається поруч з ІПН): податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта (як продавця, так і покупця).

Податковим номером платника податків є:

  1. код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для платників податків, які включаються до такого реєстру (юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб — резидентів та нерезидентів);
  2. реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта;
  3. реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами за структурою, встановленою у п. 2.3 розділу ІІ Порядку №1588, платникам податків, визначеним у п. 2.4 розділу ІІ Порядку №1588(зазначене стосується уповноважених осіб договорів про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи при взятті на облік договору, управителя майна при взятті на облік договорів управління майном, інвесторів (операторів) за угодами про розподіл продукції, виконавців (юридичних осіб — нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та представництвам донорських установ в Україні).

Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються, якщо заповнювати цей реквізит потрібно обов'язково (а є випадки, коли і ні, але про них розповімо далі), і при цьому покупець або продавець — фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті.

Податківці наголошують, що цей реквізит заповнюється в обов'язковому порядку при складанні податкової накладної за операціями з постачання товарів/послуг:

а) платникам ПДВ (незалежно від того, за якою ставкою чи в якому порядку оподатковується ПДВ операція);

б) для власних потреб дипломатичних місій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу цих дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з такими особами (в такому випадку у полі «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» вказується реєстраційний (обліковий) номер платника податків, наданий контролюючим органом дипломатичній місії при взятті її на облік);

в) особі, не зареєстрованій платником податку, за умови, що операції з постачання товарів/послуг відповідно до статті 211 ПКУ оподатковуються у пільговому режимі та такі товари/послуги придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) в рамках проведення операцій, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;

г) особі, не зареєстрованій платником податку, за умови, що операції з постачання товарів/послуг звільнені від оподаткування податком відповідно до п. 26 підрозділу 2 розділу XX ПКУ та оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні.

Коли цей реквізит можна не заповнювати? При складанні та реєстрації в ЄРПН податкової накладної/розрахунку коригування в інших випадках:

  1. за операціями з постачання товарів/послуг неплатникам податку,
  2. при визначенні податкових зобов'язань з ПДВ відповідно до п. 198.5, п. 199.1 ПКУ,
  3. за щоденними підсумками операцій тощо.

Заповнення поля «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» для отримувача (покупця) не передбачається.

Також реквізит «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється ні для постачальника (продавця), ні для отримувача (покупця) при складанні ПН за операцією з отримання послуг від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України, а також при складанні розрахунку коригування до такої податкової накладної.

Разом з тим, якщо це поле в перерахованих випадках буде заповнене, це не буде вважатися помилкою, допущеною при складанні податкової накладної.

2) У таблиці розділу Б ПН/РК новий реквізит — «Сума податку на додану вартість».

В ПН цей показник відображатиметься в кожному рядку в графі 11 (відповідно, попередня графа 11, у якій, як і раніше, слід зазначити код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника, отримала номер 12).

Графа 11 розділу Б податкової накладної «Сума податку на додану вартість» є обов'язковою до заповнення в усіх випадках, коли за здійсненою операцією нараховується сума ПДВ за ставкою 20 або 7 відсотків.

Значення графи 11 розділу Б податкової накладної обчислюється шляхом множення значення графи 10 розділу Б податкової накладної (графи 13 розділу Б розрахунку коригування) на відповідне значення ставки податку, код якої зазначено у графі 8 розділу Б податкової накладної.

Графа 11 розділу Б податкової накладної заповнюється у гривнях з копійками, але з урахуванням особливостей здійснення окремих операцій з постачання товарів/послуг допускається зазначення в цій графі показника з урахуванням арифметичного округлення до 6 знаків включно після коми.

Коли цей реквізит можна не заповнювати? Графа 11 розділу Б податкової накладної «Сума податку на додану вартість» не заповнюється у разі здійснення:

  1. операцій, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою (у графі 8 розділу Б податкової накладної має бути зазначено код ставки «901» або «902»);
  2. операцій, звільнених від оподаткування (має бути зазначено код ставки «903» та у графі 9 розділу Б податкової накладної має бути вказаний код відповідної пільги з ПДВ згідно з Довідниками податкових пільг).

Якщо графа 11 розділу Б податкової накладної не заповнюється, нулі, прочерки та інші знаки чи символи у цій графі не проставляються

А тепер приклад, як це виглядатиме на практиці.

Приклад. Юрособа — платник ПДВ продає товар фізособі-підприємцю — платникові ПДВ. В такому випадку продавець зазначає в ПН:

  • власні податкові дані: ІПН і податковий номер (ЄДРПОУ);
  • податкові дані покупця: ІПН і податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичних осіб).

Нагадаємо, що для фізосіб ІПН — це 10-значний реєстраційний номер облікової картки платника податків. Натомість у юросіб з ЄДРПОУ в ІПН співпадають лише перші 7 знаків-цифр (п. 1.6 Положення №1130).

Зразок

Зі зразком можна ознайомитись тут >>>