Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Ремонт орендованого приміщення після пожежі: що з ПДВ?

Коментар до ІПК ДПС від 11.02.2020 р. №528/6/99-00-07-03-02-06/ІПК

Хто повинен ремонтувати пошкоджене майно?

Перед тим, як перейти до коментування консультації податківців, варто ознайомитися, хто згідно з законодавстом має ремонтувати орендоване приміщення внаслідок його випадкового пошкодження (наприклад, пожежі).

Згідно з п. 1 ст. 323 ЦКУ ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) майна несе його власник, якщо інше не встановлено договором або законом.

Своєю чергою, п. 1 ст. 772 ЦКУ передбачено, що наймач, який затримав повернення речі наймодавцеві, несе ризик її випадкового знищення або випадкового пошкодження.

Тобто в загальному порядку за умови того, що орендар не порушував умови використання приміщення, здійснювати ремонт випадково пошкодженого приміщення має здійснювати орендодавець. При цьому договором можуть бути передбачені і інші умови обов’язку ремонту випадково пошкодженого орендованого майна (зокрема, ризики випадкового пошкодження майна можуть бути покладені на орендаря).

 А що з ПДВ?

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи придбані товари, послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Підставою для віднесення суми ПДВ до ПК є належним чином складена та зареєстрована в ЄРПН податкова накладна від постачальника.

Щодо подальшої долі такої суми ПДВ, то податківці у коментованій ІПК зазначають, що орендар має право не нараховувати ПЗ з ПДВ за пп. «г» п. 198.5 ПКУ на вартість такого ремонту за таких умов:

  1. згідно з умовами договору оренди обов'язок з відновлення об'єкта оренди, в якому сталася пожежа, покладено на орендаря (оскільки в загальному порядку такий ремонт має здійснювати орендодавець);
  2. об'єкт оренди після ремонту використовуватиметься таким орендарем для здійснення оподатковуваних операцій у межах своєї господарської діяльності до завершення строку договору оренди.

В іншому випадку здійснення ремонту орендарем пошкодженого пожежею орендованого приміщення буде трактуватися податківцями як негосподарська діяльність і відповідно призведе до обов’язку нарахувати ПЗ з ПДВ за пп. «г» п. 198.5 ПКУ.

Подальше повернення приміщення орендодавцю

У коментованій ІПК податківці не роз’яснили, чи треба визнавати ПЗ  з ПДВ при поверненні орендарем відновленого об'єкта оренди орендодавцю, посилаючись на недостатність отриманої від платника податку інформації.

Але попередні їхні роз’яснення свідчать, що все залежить, як орендар буде обліковувати вартість такого ремонту:

  1. або у складі витрат поточного періоду (ремонт як підтримання об’єкта в робочому стані);
  2. або як поліпшення/модернізація зі створенням окремого об’єкта необоротних активів (якщо внаслідок проведеного ремонту відбувається не тільки відновлення об’єкта, а й збільшення його корисності).

У першому випадку жодних наслідків з ПДВ у орендаря під час повернення майна не виникає. В другому ж варіанті при поверненні об'єкта оренди таке поліпшення вважається безоплатно наданою послугою. Відповідно вона підлягає оподаткуванню ПДВ за основною ставкою, виходячи з ціни придбання товарів/послуг, використаних для такого поліпшення.

Автор: Станіслав Горбовцов

Джерело: «Дебет-Кредит»