Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Прискорену податкову амортизацію застосовуємо і в 2019 році

Нагадаємо, що для платників податку на прибуток під час розрахунку амортизації за прямолінійним методом щодо основних засобів четвертої групи, з 01.01.2017 р. було встановлено мінімальний допустимий строк амортизації два роки (п. 43 підрозділ 4 розділ ХХ ПКУ). Така можливість передбачалася для ОЗ, що були введені в експлуатацію з 1 січня 2017 по 31 грудня 2018 року.

Законом № 2628, яким з 01.01.2019 р. внесено зміни до ПКУ, період введення в експлуатацію ОЗ для застосування «прискореної» амортизації було продовжено до 31 грудня 2019 року.

Зверніть увагу, що для таких основних засобів повинні виконуватися такі вимоги:

  1. витрати на придбання таких основних засобів понесені (нараховані) платником податків після 1 січня 2017 року;
  2. основні засоби не були введені в експлуатацію та не використовувалися на території України;
  3. основні засоби введені в експлуатацію в межах одного з податкових (звітних) періодів з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року;
  4. основні засоби використовуються у власній господарській діяльності та не продаються або не надаються в оренду іншим особам (за винятком платників податків, основним видом діяльності яких є послуги з надання в оренду майна. Про них ми писали тут).

Таким чином, платник податку може застосовувати метод «прискореної» податкової амортизації і до ОЗ, які було введено в експлуатацію в 2019 році, за умови дотримання зазначених вище вимог.

Для кого це буде корисно?

Платники податку на прибуток, що не застосовують податкові різниці, «поліпшення» від прискореної податкової амортизації не відчують. Адже вони нараховують амортизацію виключно за П(С)БО і термін амортизації встановлюють самостійно без використання мінімальних строків (виходячи з очікуваного строку використання).

Ті ж платники податку на прибуток, що застосовують податкові різниці також розраховують амортизацію за правилами П(С)БО, однак для них передбачено й податкові різниці за п. 138.1 та 138.2 ПКУ:

  1. збільшують фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до НП(С)БО або МСФЗ;
  2. зменшують фінансовий результат до оподаткування на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ПКУ.

І от згідно з п. 138.3 ПКУ при нарахування амортизації мінімальні строки амортизації вже обов’язкові (і встановлені п. 138.3.3 ПКУ).

Наслідки недотримання вимог до закінчення періоду амортизації

Звертаємо увагу, що вищезазначені вимоги повинні виконуватись протягом всього строку нарахування такої амортизації з використанням мінімального строку у два роки.

У разі невикористання таких основних засобів у власній господарській діяльності або їх продажу у звітному періоді, коли сталась така подія, платник податку зобов’язаний:

  1. збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованої амортизації основних засобів відповідно зазначеного вище пункту протягом податкових (звітних) періодів, у яких здійснювалося нарахування амортизації із застосуванням мінімально допустимих строків амортизації основних засобів, визначених у вищезазначеному пункті;
  2. зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму розрахованої амортизації таких основних засобів відповідно до п. 138.3 ПКУ за відповідні податкові (звітні) періоди.

Тобто платник податку повинен буде перерахувати «податкову» амортизацію згідно з мінімально встановленими строками амортизації, зазначеними у п. 138.3 ПКУ. Наслідки такого перерахунку (хоч він і здійснюватиметься за минулий період) треба буде відобразити в поточній декларації з податку на прибуток. А отже, жодних штрафних санкцій за порушення правил застосування такої прискореної амортизації платник податку не сплачуватиме. 

Автор: Горбовцов Станіслав

Джерело «Дебет-Кредит»