Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Придбання транспорту фізособи: які первинні документи потрібні?

Юрособа на загальній системі оподаткування планує купити транспортний засіб у фізособи, яка не є підприємцем. Які первинні документи потрібні для проведення цієї операції? Які нарахування податків та ким здійснюються?

У п. 8 Порядку №1388 зазначено, що держреєстрація (перереєстрація) транспортних засобів проводиться на підставі заяв власників, поданих особисто або уповноваженим представником, і документів, що посвідчують їх особу, підтверджують повноваження представника (для фізосіб - нотаріально посвідчена довіреність).

Також додаються документи, що підтверджують правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення (далі - правомірність придбання) транспортних засобів, відповідність конструкції транспортних засобів установленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів.

Договір купівлі-продажу транспортного засобу, а також інший договір, на підставі якого здійснюється набуття права власності на транспортний засіб, є документами, що підтверджують правомірність його придбання, у разі укладення та оформлення такого договору в установленому порядку:

  1. на товарній біржі, на зареєстрованих в уповноваженому органі МВС бланках;
  2. безпосередньо в сервісному центрі МВС у присутності його адміністратора;
  3. в центрі надання адміністративних послуг у присутності його адміністратора;
  4. нотаріально посвідчений догорів.

Для держреєстрації транспортних засобів, що перебували в експлуатації і зняті з обліку в уповноважених органах МВС, крім зазначених у цьому пункті документів, що підтверджують правомірність їх придбання, подається:

  1. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт);
  2. копія реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на пластиковій основі, з відміткою уповноваженого органу МВС про зняття транспортного засобу з обліку.

Переобладнання (крім переобладнання для роботи на газових паливах), відчуження, передача права користування і (або) розпорядження придбаних транспортних засобів, не зареєстрованих у уповноважених органах МВС, не допускається.

Держреєстрація транспортних засобів проводиться за умови сплати їх власниками передбачених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів), а також внесення в установленому порядку платежів за проведення огляду транспортних засобів, державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку, відшкодування вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків.

У разі проведення держреєстрації транспортних засобів через центри надання адміністративних послуг документи, необхідні для отримання адміністративної послуги, приймаються з урахуванням положень інформаційної картки на таку послугу, яка надається сервісними центрами МВС органам, що утворили центри надання адміністративних послуг. 

Під час або до виплати доходу фізособі юрособа повинна утримати ПДФО та військовий збір зі сплатою їх до бюджету, тобто виконати функції податкового агента, лише у разі, якщо у поточному році для фізособи продаж легкового автомобіля не перший.

Відповідно до п. 7 П(С)БО 7 придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку є об'єкт ОЗ.

Первісна вартість об'єкта ОЗ складається з витрат, наведених в п. 8 П(С)БО 7 та п. 11 Методичних рекомендацій №561, включаючи реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт ОЗ. Підставою для зарахування на баланс основних засобів є акт приймання-передачі (введення в експлуатацію) основних засобів (п. 10 Методичних рекомендацій №561).

Кореспонденцію рахунків бухобліку операцій з ОЗ наведено у додатку до Методичних рекомендацій №561.

Автор: Бондаренко Олена
Джерело «Дебет-Кредит»