Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Працівниця звільняється протягом декрету: як розрахувати компенсацію за невикористану відпустку?

Працівниця, яка перебувала у відпустці для догляду за дитиною до трьох років, звільняється. Як розраховується сума компенсації за невикористану відпустку, яка накопичувалася до виходу співробітниці у декретну відпустку?

Порядок обчислення середньої заробітної плати затверджено постановою КМУ від 08.02.1995 р. №100. 

Відповідно до п. 7 Порядку №100 нарахування компенсації за невикористані відпустки, тривалість яких розраховується в календарних днях провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих  днів, встановлених законодавством). Одержаний результат перемножується на число календарних днів компенсації днів невикористаної відпустки. 

Пунктом 4 Порядку №100 визначено, що у випадку відсутності заробітку у розрахунковому періоді не з вини працівника, розрахунки проводяться виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу. 

Тобто розрахунок компенсації невикористаної відпустки працівниці, яка до дня звільнення перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, і якій доходи протягом останніх 12 календарних місяців підприємством не нараховувалися, потрібно проводити на підставі розміру посадового окладу без врахування додаткових надбавок, вказаних у штатному розкладі на момент нарахування компенсації за невикористану відпустку.

Мінсоцполітики  зауважує, що якщо нарахування проводяться виходячи із середньої заробітної плати, а працівником не відпрацьовано календарний місяць з першого по перше число, то розрахунки проводяться виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового окладу.

Нарахування суми компенсації за невикористану відпустку працівника провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед місяцем, в якому працівник звільняється, 12 місяців на відповідну кількість календарних днів року (за винятком святкових і неробочих днів). Одержаний результат перемножується на число календарних днів невикористаної відпустки.

Тобто, оклад на момент звільнення декретниці необхідно помножити на 12 та розділити на кількість календарних днів (за винятком святкових та неробочих) за період 12 місяців, що передують місяцю звільнення. Результат множиться на кількість днів компенсації.

Автор: Степанов Михаил
Джерело «Дебет-Кредит»