Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Повернення банком помилково стягнутої комісії: як відобразити в обліку?

Як відобразити в бухобліку повернення на розрахунковий рахунок від банку помилково стягнутої комісії?

Відповідно до абз. 10 п. 18 П(С)БО 16 плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, а також витрати, пов'язані з купівлею-продажем валюти, як загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством, відносяться до адміністративних витрат.

У Інструкції №291 передбачено, що загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства відображаються на рахунку 92 «Адміністративні витрати». Зазвичай комісія банку одразу списується на витрати бухгалтерським записом Дт 92 Кт 311 – на дату списання комісії з банківського рахунку.

За дебетом рахунку 92 відображається сума визнаних адміністративних витрат, за кредитом рахунку 92 - її списання на рахунок 79 «Фінансові результати». Кореспонденції за кредитом рахунку 92 та іншими рахунками Інструкція №291 не передбачає.

Тому отримання поверненої банком на розрахунковий рахунок помилково стягнутої комісії відображається як збільшення доходу на дату такого повернення: Дт 311 Кт 719.

Відповідно до п. 5 П(С)БО 15 дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. У даному випадку збільшується актив – грошові кошти на рахунку.

У даному випадку метод «сторно» та запис Дт 92 Кт 311 методом сторно не застосовується, оскільки помилкове списання комісії банком не було помилкою підприємства. Метод «сторно» застосовується для виправлення помилок, допущених підприємством.

Автор: Бондаренко Олена
Джерело «Дебет-Кредит»