Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Повернення авансу покупцем: які наслідки з ПДВ?

Повернення авансу покупцем-неплатником ПДВ

Якщо продавцем – платником ПДВ на дату отримання авансової оплати від неплатника ПДВ були визначені податкові зобов’язання з ПДВ та надалі сталися обставини, внаслідок яких неможливо виконати умови договору постачання товарів/послуг, а аванс повернуто, то продавець – платник ПДВ має право скласти РК до ПН та зменшити нараховану суму податкових зобов’язань з ПДВ.

У верхній лівій частині розрахунку коригування, який складається продавцем під час повернення авансу покупцю-неплатнику, у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» робиться помітка «X» та зазначається тип причини 02 – Складена на постачання неплатнику податку.

У графі «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник», а у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «100000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється.

Як складати РК до ПН на суму авансу, який повернули?

Часткове повернення. У разі повернення частини суми попередньої оплати (авансу)/поставлених товарів у зв’язку зі зміною кількості поставлених товарів/послуг без зміни їх ціни на дату такого повернення постачальник (продавець) складає розрахунок коригування до податкової накладної, яка була складена на дату отримання коштів/постачання товарів.

У першому рядку табличної частини (розділ Б) такого розрахунку коригування:

 1. у графі 1.1 зазначається номер за порядком;
 2. у графі 1.2 – порядковий номер рядка податкової накладної, який коригується;
 3. у графі 2.1 – код причини коригування 102 (Зміна кількості);
 4. у графі 2.2 – «№ з/п групи коригування», у графі 2.1 зазначається однаковий код причини коригування. Одночасно усім таким рядкам присвоюється один номер групи коригування;
 5. значення граф 3 – 6 відповідає значенню граф 2 – 5 рядка податкової накладної, що коригується;
 6. у графі 7 зі знаком «–» зазначається значення графи 6 рядка податкової накладної, що коригується;
 7. у графі 8 – значення графи 7 рядка податкової накладної, що коригується. При цьому знак «–» у цій графі не вказується;
 8. графи 9 – 10 не заповнюються;
 9. значення граф 11, 12, 15 відповідає значенню відповідно граф 8, 9, 12 рядка податкової накладної, що коригується;
 10. у графі 13 зі знаком «–» зазначається значення графи 10 рядка податкової накладної, що коригується;
 11. у графі 14 – сума ПДВ з графи 11 податкової накладної зі знаком «–». При складанні розрахунку коригування до податкової накладної, складеної та зареєстрованої в ЄРПН до 01.12.2018 р., графа 14 розділу Б розрахунку коригування «Сума ПДВ» не заповнюється у тих рядках, до яких відповідні показники податкової накладної переносяться зі знаком «–» (виводяться в «0»).

Одночасно заповнюється другий рядок табличної частини (розділ Б) такого розрахунку коригування, у якому:

 1. у графі 1.1 зазначається номер за порядком;
 2. у графі 1.2 – новий черговий порядковий номер рядка, якого не було в податковій накладній, що коригується (наприклад, якщо в податковій накладній, що коригується, було 10 рядків, то у графі 1.2 зазначається номер 11);
 3. у графі 2.1 – код причини коригування 102 (Зміна кількості);
 4. у графі 2.2 – «№ з/п групи коригування»;
 5. значення граф 3 – 6 відповідає значенню відповідно граф 2–5 рядка податкової накладної, що коригується;
 6. у графі 7 зазначається нове (змінене, правильне) значення кількості товарів/послуг;
 7. у графі 8 – значення графи 7 рядка податкової накладної, що коригується;
 8. графи 9–10 не заповнюються;
 9. значення граф 11, 12, 15 відповідає значенню відповідно граф 8, 9, 12 рядка податкової накладної, що коригується;
 10. у графі 13 зазначається правильне значення обсягу постачання (без урахування ПДВ);
 11. у графі 14 – сума ПДВ (за наявності).

У разі повернення частини авансу у зв’язку зі зміною ціни товарів/послуг без зміни їх кількості на дату такого повернення постачальник (продавець) складає розрахунок коригування до податкової накладної, яка була складена на дату отримання коштів.

Такий розрахунок коригування заповнюється аналогічно розрахунку коригування при зміні кількості товарів/послуг, з такими відмінностями:

 1. в обох рядках у графі 2.1 зазначається код причини коригування 101 (Зміна ціни);
 2. в обох рядках графи 7–8 не заповнюються;
 3. у першому рядку у графі 9 зі знаком «–» зазначається значення графи 7 рядка податкової накладної, що коригується;
 4. у другому рядку у графі 9 – нове (змінене, правильне) значення ціни товарів/послуг;
 5. в обох рядках у графі 10 – значення графи 6 рядка податкової накладної, що коригується.

Повне повернення. Якщо після складання податкової накладної відбувається повне повернення суми попередньої оплати (авансу)/поставлених товарів, постачальник (продавець) на дату такого повернення складає розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання коштів/постачання товарів.

В табличній частині такого розрахунку коригування, зокрема, в розділі Б зазначаються:

 1. у графі 1.1 – номер за порядком;
 2. у графі 1.2 – порядковий номер рядка податкової накладної, який коригується;
 3. у графі 2.1 – код причини коригування 103 (повернення товару або авансових платежів);
 4. у графі 2.2 – «№ з/п групи коригування»;
 5. у графі 7 – зі знаком «–» значення графи 6 рядка податкової накладної, що коригується;
 6. у графі 8 – значення графи 7 рядка податкової накладної, що коригується. При цьому знак «–» у цій графі не вказується;
 7. графи 9–10 не заповнюються, залишаються незаповненими;
 8. значення граф 3–6 відповідає значенню відповідно граф 2–5 рядка податкової накладної, що коригується;
 9. у графі 13 зі знаком «–» зазначається значення графи 10 рядка податкової накладної, що коригується;
 10. у графі 14 – сума ПДВ з графи 11 податкової накладної зі знаком «–». При складанні розрахунку коригування до податкової накладної, складеної та зареєстрованої в ЄРПН до 01.12.2018 р., графа 14 розділу Б розрахунку коригування «Сума ПДВ» не заповнюється.

 Зарахування авансу за одним договором в рахунок оплати товарів/ послуг за іншим договором

Податківці у ІПК від 28.01.2020 р. № 322/ІПК/05-99-04-01 зазначили, що при зарахуванні попередньої оплати, отриманої за одним договором, в погашення заборгованості за поставлені товари за іншим договором постачальником (продавцем) має бути складений РК до ПН при отриманні коштів як попередньої оплати. Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) товарів, попередня оплата за які зарахована в рахунок погашення заборгованості за товари, поставлені за іншим договором.

Постачальник (продавець) товарів/послуг має право зменшити суму податкових зобов’язань за таким розрахунком коригування після його реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем).

Отримувач (покупець) товарів/послуг має право зменшити податковий кредит на дату отримання розрахунку коригування незалежно від того, чи зареєстрований розрахунок коригування в ЄРПН.

 Зарахування за касовим методом

При постачанні товарів за договором при застосуванні  касового методу з ПДВ, в рахунок заборгованості за яким зараховується попередня оплата, податкові зобов’язання не визначались та податкова накладна не складалась та не реєструвалась в ЄРПН у зв’язку зі застосуванням касового методу, постачальник на дату такого зарахування має скласти та зареєструвати в ЄРПН податку накладну на суму коштів, що були зараховані в рахунок погашення такої заборгованості.

 Якщо покупець на момент повернення авансу став новим платником ПДВ

У підкатегорії 101.15 "ЗІР" податківці зауважили: якщо після здійснення операції з постачання товарів/послуг покупець таких товарів/послуг втрачає статус платника ПДВ, така особа втрачає право на коригування податкового кредиту, сформованого в період його реєстрації платником податку. А отже, відсутні підстави для складання розрахунку коригування на такого покупця та коригування податкових зобов’язань постачальником.

 Повернення авансу при складанні зведеної ПН у місяці його отримання

Оскільки зведена податкова накладна складається не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено постачання, то у разі, якщо до моменту складання продавцем зведеної податкової накладної відбулась зміна податкових зобов’язань продавця у зв’язку з поверненням покупцю коштів за непоставлені товари (послуги) або повернення покупцем товарів, суми ПДВ в зведеній податковій накладній таким продавцем зазначаються загальною сумою, що відповідає фактичній сумі поставлених покупцю товарів (послуг). При цьому розрахунок коригування до такої податкової накладної не складається.

Відповідне роз’яснення міститься у підкатегорії 101.15 "ЗІР".

 Пройшло 1095 к.дн. з дня отримання авансу та прийнято рішення його повернути: що з ПЗ?

Якщо після сплину 1095 днів відбувається повернення покупцю коштів з одночасним отриманням товару, платник–постачальник не має права відкоригувати податкові зобов’язання.

Така операція визнається для платника-покупця операцією з постачання, за якою мають бути визначені податкові зобов’язання.

Своєю чергою, платник-постачальник після складання податкової накладної постачальником–покупцем в момент повернення товарів та реєстрації цієї податкової накладної в ЄРПН має можливість сформувати податковий кредит.

 Постачальник не склав РК на зменшення у разі повернення авансу: які дії покупця?

У випадку повернення покупцем-платником ПДВ товарів/послуг постачальнику або при поверненні постачальником покупцю суми попередньої оплати за товари/послуги, придбання товарів/послуг фактично не відбувається, а тому такий покупець-платник ПДВ має здійснити коригування сум податкового кредиту, сформованого при придбанні товарів/послуг, за результатами податкового періоду, в якому відбулося таке повернення. Коригування податкового кредиту здійснюється незалежно від факту отримання розрахунку коригування до податкової накладної.

 Постачальник склав РК та передав його на реєстрацію в ЄРПН покупцю, але той не зареєстрував його

У такому випадку постачальник залишається без зменшення раніше задекларованого податкового зобов’язання з ПДВ, оскільки постачальник може зменшити свої ПЗ тільки після реєстрації РК до ПН у ЄРПН. Такі правила прописані у ст. 192 ПКУ.

Автор: Русанова Ганна
Джерело: «Дебет-Кредит»