Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Поштові витрати: як обліковувати?

Як на підприємстві облікувати та списувати поштові марки, якщо кошти за них були перераховано на рахунок «Укрпошти», а перелік відправлених рекомендованих листів було оплачено працівником власними коштами (є фіскальний чек)?

У п. 80 Правил №270 зазначено, що поштові марки, наклеєні на письмову кореспонденцію або нанесені типографським способом на поштові конверти, поштові картки є підтвердженням оплати послуг поштового зв'язку з пересилання письмової кореспонденції.

Нагадаємо, що маркований конверт, маркована картка в п. 2 Правила №270 визначені як поштовий конверт, бланк поштової картки, виготовлені за встановленим стандартом з надрукованою на них поштовою маркою. При цьому номіналом поштової марки є вартість послуги поштового зв'язку, що зазначається на поштовій марці арабськими цифрами або латинськими літерами.

Поштові марки та міжнародні купони для відповіді використовуються як засіб оплати лише у разі надання послуг з пересилання письмової кореспонденції національним оператором поштового зв'язку (п. 83 Правил №270).

Продані поштові марки, блоки поштові, марковані конверти і картки поверненню та обміну не підлягають (п. 86 Правил №270).

Зазначимо, що фізичними та юридичними особами за дозволом національного оператора поштового зв'язку після укладення відповідних договорів та внесення авансових платежів можуть використовуватися маркувальні машини.

Поштові відправлення з відбитками кліше державного знаку маркувальної машини подаються для пересилання лише до об'єкта поштового зв'язку, визначеного у відповідних договорах, після надходження на його поточний рахунок коштів для надання такої послуги (п. 87 Правил №270).

Для узагальнення інформації про наявність та рух грошових документів (у національній та іноземній валюті), які знаходяться в касі підприємства, зокрема, поштових марок ведеться субрахунок 331 «Грошові документи в національній валюті» рахунку 33 «Інші кошти».

За дебетом субрахунку 331 відображається надходження грошових документів у касу підприємства, за кредитом їх вибуття. При цьому аналітичний облік грошових документів ведеться за їх видами.

Відповідно до п. 44.2 ПКУ для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухобліку та фінзвітності щодо доходів, витрат та фінрезультату до оподаткування.

Для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухобліку, фінзвітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством (п. 44.1 ПКУ).

Поштові витрати як складові витрат  відносяться до складу адміністративних витрат підприємства на підставі п. 18 П(С)БО 16.

Для списання використаних поштових марок як бланків суворої звітності з підзвіту матеріально-відповідальних осіб застосовується Акт на списання використаних бланків суворої звітності, типова форма №СЗ-3 якого затверджена наказом Мінстату від 11.03.1996 р. №67. Списання з підзвіту бланків суворої звітності (поштових марок) здійснюється на підставі акту, який складається спеціально створеною комісією.

Оплата працівником відправлених рекомендованих листів оформлюється шляхом складання ним авансового звіту з обов’язковим додаванням до нього примірника переліку відправлених рекомендованих листів зі штемпелем поштового відділення та фіскального чеку.

В обліку списання використаних поштових марок та витрат на оплату відправлення рекомендованих листів відображається так:

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Дебет

Кредит

Оплачена вартість негашених поштових марок без ПДВ (див. пп. 196.1.4 ПКУ)

371 (631)

311

1200,00

Отримано поштові марки

331

371 (631)

1200,0

Отримано від працівника авансовий звіт про оплату відправлення рекомендованих листів – 360 грн.

92

372

300,00

Відображено податковий кредит за касовим чеком (пп. «б» п. 201.11 ПКУ)

641

372

60,00

Списано на підставі акта використані поштові марки

92

331

500,00

Відображено фінансовий результат

791

92

800,00

Автор: Бондаренко Олена
Джерело «Дебет-Кредит»