Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Порядок ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності

Зверніть вашу увагу на новий  Порядок ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 19.09.2018 р. № 766 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2018 року за № 1107/32559

Джерело: Аудиторська Палата України