Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Помилково занизили суму ПДВ в ПН: як виправити помилку?

Позиція податківців

ДФСУ у консультації від 07.05.2019 р. №1999/6/99-99-15-03-02-15/ІПКнагадує, що податкова накладна складається окремо на кожне повне або часткове постачання товарів (послуг), а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) – в залежності від дати виникнення податкових зобов’язань.

При цьому, у разі якщо платником податку на дату першої події за операцією постачальником було складено податкову накладну не на всю суму операції, а лише на її частину (помилково), така помилка виправляється наступним шляхом:

  1. на дату виявлення помилки складається розрахунок коригування до такої податкової накладної, складеної не на всю суму операції з постачання товару. У такому розрахунку коригування мають бути виведені в нуль показники цієї податкової накладної;
  2. датою виникнення податкових зобов’язань складається нова податкова накладна на усю суму операції.

Тобто, виходячи з позиції податківців, виправлення помилки за рахунок складання РК на збільшення на дату виявлення такої помилки є неправильним і порушує вимоги ПКУ в частині відповідності фактичної суми ПЗ, що виникли та відображеної суми ПДВ у податковій накладній на таку операцію.

Право на податковий кредит у покупця

Що ж до покупця, то згідно роз’яснення право на податковий кредит у нього виникне лише після реєстрації в ЄРПН нової податкової накладної на повну суму податкових зобов’язань.

Водночас, складена на дату відвантаження товару, але не на всю суму операції, а також розрахунок коригування до неї, складений на дату виявлення помилки, яким суму податкових зобов’язань приведено у відповідність до суми, на яку здійснено постачання товару, є такими, що складені з порушенням норм ПКУ, а тому обидва документи не можуть бути підставою для віднесення покупцем сум ПДВ, зазначених у них, до податкового кредиту.

Чи варто погоджуватись з податківцями?

Від себе зазначимо, що такий фіскальний підхід податківців доволі спірний. Фактично ані Кодексом ані Порядком №1307алгоритм виправлення такої помилки не передбачено. Та більше, у абз. 6 п. 192.1 ПКУ чітко зазначене право на складання розрахунку коригування до податкової накладної у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів (послуг).

Проте у разі якщо постачальник-платник податку все ж таки виправлятиме помилку всупереч роз’ясненням податківців (наприклад, через зміну вартості або кількості товарів/послуг в податковій накладній), йому необхідно бути готовим відстоювати свою позицію в судовому порядку.

Автор: Горбовцов Станіслав
Джерело «Дебет-Кредит»