Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Податківці донарахували податок на прибуток: як відобразити в декларації?

На початку одразу зауважимо, що для відображення результатів перевірок з податку на прибуток в декларації окремих рядків та граф не передбачено. Однак податківці зауважують, що вплине чи ні перевірка на складання декларації, залежить від того, який період ними перевірявся. 

Якщо перевірка стосувалася поточного звітного періоду (року)

На практиці буває, що податківці перевіряють (як правило, позапланово і через якісь порушення) звітний період, за який податкові декларації ще не надавалися. Що відбувається з податком на прибуток в цьому випадку?

ДФС у Харківській області в ІПК від 14.02.2019 р. №532/ІПК/20-40-12-04-11 роз’яснює: якщо податковим органом було здійснено перевірку за звітний (податковий) період (тобто квартал) поточного року і за такий період донараховано податкове зобов'язання з податку на прибуток, а термін подання декларації за наступний звітний (податковий) період у межах поточного звітного року не настав, результати перевірки впливають на показники декларації як за цей квартал, так і за наступний  звітний (податковий) період поточного року. Адже декларація розраховується наростаючим підсумком.

При цьому результати перевірок можуть вплинути на будь-який рядок декларації.

Наприклад, показники декларації у рядках 01, 02 зазначаються згідно з даними бухгалтерського обліку з урахуванням результатів документальної перевірки, які вплинули на показники фінансової звітності, складеної відповідно до П(С)БО або МСФЗ. А ще показник рядка 02 декларації враховується при визначенні об'єкта оподаткування у рядку 04 декларації та, відповідно, впливає на обчислення податку на прибуток за поточний звітний (податковий) період.

Якщо перевірка стосувалася минулих звітних років

Тоді жодного наростаючого підсумку, тож відображати наслідки такої перевірки у декларації за квартал або в рік її проведення немає потреби.

Виняток лише один: від'ємний об’єкт оподаткування минулого року. Якщо за наслідками перевірки цей показник зміниться, у lекларації за поточний звітний період слід буде відображати вже показник із урахуванням наслідків перевірки. А щоб у податківців раптом не виникло запитання, чому показники збитку у минулорічній та поточній декларації відрізняються, варто подати пояснення у довільній формі, як додаток до декларації (згідно з п. 46.4 ПКУ, про що далі).

Чи не задвоїться сума податку до сплати?

Нагадаємо, що у рядку 19 декларації відображається податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду, та визначається як різниця показників: р. 17 – р. 18 декларації. 

Якщо перевірка була за минулий рік, то все гаразд – як вже було зазначено вище, на ці рядки декларації вона не вплине. А ось щодо перевірки з податку на прибуток за поточний звітний рік, у платника, якого перевірили, виникає питання.

Про донараховану суму податку контролери повідомляють, надсилаючи податкове повідомлення-рішення. Ця сума вважається узгодженим грошовим зобов’язанням (такою, що підлягає сплаті) з дати вручення такого ППР. Але і декларація – інструмент узгодження сум, які платник має сплатити. І якщо показати в такій декларації суму податку, розраховану за наслідками перевірки, чи не виникне у платника подвійне грошове зобов’язання?

Податківці роз’яснюють, що з метою уникнення подвійного нарахування податку на прибуток за декларацією, в якій для визначення фінансового результату до оподаткування було враховано результати документальної перевірки, доцільно:

  1. у рядку 18 декларації за звітний (податковий) період поточного року врахувати суму донарахованого за результатами документальної перевірки податкового зобов'язання з податку на прибуток у частині суми основного податку за звітний (податковий) період поточного року (без урахування штрафних (фінансових) санкцій);
  2. збільшити на цю суму показник, який був відображений у рядку 17 декларації за попередній звітний (податковий) період поточного звітного року;
  3. подати разом з декларацією доповнення (передбачене п. 46.4 ПКУ), складене за довільною формою, з поясненнями складових для розрахунку відповідних показників декларації та зазначенням суми донарахованого за результатами документальної перевірки податку на прибуток (основної суми податку) за звітний (податковий) період поточного року, вказавши про цей факт у спеціально відведеному місці в декларації. 

Податківці також звертають увагу, що платник податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі.

Автор: Горбовцов Станіслав
Джерело «Дебет-Кредит»