Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Податкова соціальна пільга на дітей в 2019 році

Який розмір ПДФО буде з 1 січня 2019 року, якщо зарплата складає 4 173 грн та 8 346 грн? Наведіть приклади розрахунку для двох та трьох дітей

Податкова соціальна пільга на дітей надається у розмірі, що дорівнює 100% суми пільги, визначеної пп. 169.1.1 ПКУ, для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, у розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 ПКУ). 

Відповідно до абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених пп. 169.1.2 ПКУ, визначається як добуток суми, визначеної в абз. 1 цього підпункту, та відповідної кількості дітей.

Отже, граничний розмір доходу для застосування податкової соціальної пільги для одного з батьків, що утримують:

  1. двох дітей: 2690 грн *2 = 5380 грн;
  2. трьох дітей: 2690 грн *3 = 8070 грн.

Таким чином, для зарплати 8 346 грн ПСП застосувати неможливо, а для зарплати 4 173 грн можлива ПСП як на двох, так і на трьох дітей.

Сума пільги складає: 

  1. для двох дітей: 960,50 грн * 2 = 1921,00 грн;
  2. для трьох дітей: 960,50 грн * 3 = 2881,50 грн.

Приклади розрахунку суми ПДФО наведені у таблиці:

№ рядка

Показник

Двоє дітей

Троє дітей

1

Сума заробітної плати, грн

4173,00

4173,00

2

Сума ПСП, грн

1921,00

2881,50

3

Оподатковуваний дохід, грн (рядок 1 – рядок 2)

2252,00

1291,50

4

Сума ПДФО (рядок 3 * 18%)

405,36

232,47

Автор:Єгорова Юлія

Джерело«Дебет-Кредит»