Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Первинні документи з дефектами є підставою для обліку доходів

Якщо товар справді поставлений покупцю, то дефекти в первинних документах не можуть свідчити про нереальне вчинення поставки

У податковому обліку понесені витрати на придбання товарів/послуг та доходи від реалізації товарів/послуг мають бути підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, які містять відомості про господарську операцію, підтверджують її фактичне здійснення.

До первинних документів бухгалтерського обліку, що підтверджують показники, відображені платником податків у податковій звітності, належать усі документи в їх сукупності, складені щодо господарської операції, які за змістом відповідають вимогам закону та які відображають реальні господарські операції.

Недоліки первинних документів щодо господарських операцій з постачання позивачем дизпалива, на які вказує контролюючий орган, у цьому випадку, з огляду на досліджені судами докази у їх сукупності, не свідчать про безтоварність господарської операції з поставки. Такі недоліки не можуть бути підставою для позбавлення позивача обов’язку відобразити операції з поставки товару у бухгалтерському та податковому облік, визначити за ними та сплатити податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств до бюджету.

Суд касаційної інстанції виходить з того, що якщо товар справді поставлений покупцю, то дефекти в первинних документах, у разі якщо зазначена в них інформація дає змогу ідентифікувати суб’єктів господарювання та господарські операції, а також порушення правил перевезення нафтопродуктів щодо вимог до транспорту та обладнання, якими здійснюється їх перевезення, самі по собі не можуть свідчити про нереальне вчинення поставки та розглядатися як підстава для позбавлення платника податку (постачальника) обов’язку відобразити у бухгалтерському та податковому обліку доходу та врахувати його при визначенні податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств.

Постанова ВСУ від 05.02.2019 р. у справі № 822/2373/17, 
адміністративне провадження № К/9901/38188/18/