Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Перехідні відпускні: коли визнавати витрати?

У грудні 2019 року нараховані та виплачені перехідні (щорічна відпустка) відпускні за грудень 2019-січень 2020 рр. Чи включається до витрат 4 кварталу 2019 р. вся сума відпустки? Чи відноситься до складу витрат 2019 р. нарахована та виплачена основна щорічна відпустка наперед?

Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше, ніж за три дні до її початку (ст. 21 Закону про відпустки). Але коли ці відпускні треба нарахувати та відобразити в обліку? 

На практиці склалися два підходи до обліку відпустки, що припадає на два чи більше місяців. 

Перший — нараховувати витрати одразу. У місяці виплати відпускних нараховувати відповідні витрати на всю суму відпускних. Тобто в грудні відобразити на всю суму відпускних проведення щодо:

  1. виплати відпускних;
  2. перерахування обов’язкових платежів до бюджету;
  3. нарахування витрат щодо відпускних;
  4. нарахування ПДФО, військового збору та ЄСВ.

А в січні — жодних записів.

Фахівці, які дотримуються такого підходу, аргументують свій вибір тим, що в цьому періоді виникає обов’язок виплатити відпускні, і трактують це як подію з виплати. Крім того, додатковим аргументом є той факт, що в установи виникають зобов’язання щодо сплати всієї суми відпускних у грудні одночасно, тобто вся сума є «заробленою» працівником на момент виходу у відпустку.

Другий підхід — розподіляти витрати між місяцями відпустки. Сплатити всю суму відпускних у грудні, а відносити її на витрати пропорційно часу перебування у відпустці, що припадає на кожен з місяців. Тобто в грудні відобразити проведення щодо:

  1. виплати відпускних у повному розмірі;
  2. перерахування обов’язкових платежів до бюджету  у повному розмірі;
  3. нарахування витрат з виплати відпускних у частині відпустки, яка припадає на грудень;
  4. нарахування ПДФО, військового збору та ЄСВ у частині відпустки, яка припадає на грудень;

А в січні відобразити проведення щодо:

  1. нарахування витрат з виплати відпускних у частині відпустки, яка припадає на січень;
  2. нарахування ПДФО, військового збору та ЄСВ у частині відпустки, яка припадає на січень.

Фахівці, які дотримуються цього підходу, вважають подією з виплати зобов’язань власне період перебування працівника у відпустці. Таку ж логіку підтверджує  Інструкція № 5, згідно з якою нараховану суму оплати за час відпусток, на відміну від порядку їхньої фактичної виплати, розподіляють пропорційно часу, що припадає на дні відпустки у відповідному місяці (пп. 1.6.1 Інструкції №5).

Проте Мінфін в листах від 23.02.2018 р. № 35220-07-10/5151 та від 13.10.2017 р. № 35220-07-2/27938 зауважує,  що підприємство самостійно визначає за погодженням з власником або посадовою особою  відповідно до установчих документів облікову політику підприємства, затверджує правила документообігу і технологію облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку. 

Отже,  господарські операції, у тому числі виплати  за невідпрацьований час, відображаються небюджетниками в бухобліку відповідно до законодавства та затвердженої облікової політики і госпрозрахункове підприємство має право визначитися з тим, коли відображати перехідні відпускні, у власній обліковій політиці. Тож вибір за підприємством.

Автор: Степанов Михаил

Джерело: «Дебет-Кредит»