Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Перерахування авансу на відрядження на особисту картку працівника

Працівник вирушає у відрядження. Чи може підприємство перерахувати добові на особисту картку працівника? Зарплатного проекту на підприємстві немає, кошти на відрядження отримуються в банку

На сьогодні використання платіжних карток регламентується Законом №2346 та  Положенням №705.

Нагадаємо, що платіжна картка належить до електронних платіжних засобів. Вона може використовуватися для переказу грошей з рахунку платника при оплаті товарів і послуг, для переказу грошей на рахунки інших осіб, зняття готівки через каси банків або банкомати, а також для інших операцій, передбачених договором із банком (п. 1.27 ст. 1 Закону №2346). Тобто за допомогою платіжної картки можна розпоряджатися коштами, які знаходяться на поточному рахунку, до якого «прив'язано» картку.

Користувачами ЕПЗ (у т. ч. і платіжної картки) можуть бути як юридичні, так і фізичні особи (під користувачем розуміється особа, на рахунку якої здійснюються операції з використанням ЕПЗ). Для них банки можуть емітувати два типи ЕПЗ (п. 2 розд. II Положення №705):

  1. особисті ЕПЗ (у т. ч. й особисті платіжні картки (далі – ОПК) – емітуються для фізосіб за операціями, не пов'язаними з веденням підприємницької діяльності;
  2. корпоративні ЕПЗ (у т. ч. й корпоративні платіжні картки (далі – КПК) – емітуються для суб'єктів господарювання (юросіб і фізосіб – підприємців). 

Здійснювати операції з коштами на поточному рахунку за допомогою ЕПЗ (у т. ч. і ОПК, і КПК) на законних підставах може тільки фізособа – держатель цього ЕПЗ (п. 1.4 ст. 1 Закону №2346). 

За допомогою ОПК не можна було здійснювати:

  1. розрахунки, пов'язані з веденням підприємницької діяльності (п. 7.7 Інструкції №492 в редакції до 04.04.2019 р.); 
  2. інвестиції за кордон (п. 8.4 Інструкції №492 в редакції до 04.04.2019 р.). 

В чинній редакції Інструкції №492 ці норми відсутні.

Отже, перераховувати аванс на відрядження можна і на особисту картку працівника, а точніше, на його банківський рахунок, до якого відкрито таку картку.

Автор: Степанов Михаил
Джерело «Дебет-Кредит»