Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Пеня за несвоєчасне відшкодування ПДВ: коли та як сплачується?

Передумовою для отримання платником податків належної йому суми бюджетного відшкодування з ПДВ є відображення органом ДФС в Реєстрі заяв про повернення суми бюджетного відшкодування інформації про її узгодження.

В деяких випадках органи ДФС вважають, що для виконання ними своїх прямих обов'язків, встановлених Податковим кодексом України, необхідне рішення зобов’язального характеру. І тільки під судовим примусом готові виконувати норми податкового законодавства.

У справі, що наводиться нижче, після скасування податкових повідомлень-рішень (ППР) адвокатом в інтересах клієнта подано до органу фіскальної служби адвокатський запит щодо виконання рішень суду (якими скасовано ППР) та внесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування інформації про узгодженість сум бюджетного відшкодування (пряма норма пп. «г» пп. 200.12 ПКУ).

На адвокатський запит щодо виконання рішень контролюючим органом надана відповідь, зміст якої зводиться до того, що в резолютивних частинах рішень про скасування ППР відсутні вимоги зобов’язального характеру, а суд, що розглянув справи (про скасування ППР) виконавчий лист для звернення рішень до виконання не видавав.

Оскільки контролюючим органом протиправно не внесено до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування дані щодо узгодженої суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, що унеможливлює отримання належного відшкодування, в інтересах підприємства до суду було подано позов про визнання протиправною бездіяльності та стягнення пені.

В суді бурхлива фантазія юристів контролюючого органу остаточно розгулялась і відповідач зайняв позицію, що у ГУ ДФС в Одеській області не є адміністратором ресурсу та не уповноважений на внесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування відомостей, хоча виконання відповідних функцій напряму передбачено Положенням про ГУ ДФС в Одеській області.

Наведена позиція ГУ ДФС не була сприйнята судом, який позов задовольнив в повному обсязі, визнав протиправною бездіяльність та зобов'язав Головне управління ДФС внести до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування дані щодо узгодженої суми бюджетного відшкодування та встановив судовий контроль виконання резолютивної частини рішення.

Однак, замість виконання рішення суду та уникнення подальшого нарахування та стягнення з бюджету пені, відповідачі зайнялись оскарженням та всіляким затягуванням вступу рішення у законну силу, обґрунтованість та законність якого була очевидною та не викликала розумних сумнівів.

Звісно наведене рішення суду було залишено в силі апеляційною та касаційною інстанціями і врешті решт було виконано у встановлений судом строк (відповідачем подано звіт про виконання). Але, пряма норма пп. 200.23 ПКУ вказує, що платник податку має право на нарахування пені на рівні 120 відсотків облікової ставки НБУ, встановленої на момент виникнення пені, протягом всього строку її дії, включаючи день погашення, що і було застосовано.

Захист порушеного права платника податків у спосіб стягнення з Державного бюджету України пені відповідає правовій позиції Великої Палати Верховного Суду викладеній у постанові від 12.02.2019 р. у справі №826/7380/15, провадження №11-778апп18 (№ в ЄДРСР 80427413).

Таке застосування норми пп. 200.23 ПКУ відповідає і практиці Верховного Суду, наведеній в постановах: від 30.05.2019 р. у справі №803/655/17 (№ в ЄДРСР 82120048), від 27.05.2019 р. у справі №826/20661/15 (№ в ЄДРСР 82019619), від 24.04.2019 р. у справі №822/1932/16 (№ в ЄДРСР 81399535), від 22.03.2019 р. у справі №822/3473/17 (№ в ЄДРСР 80699190), від 12.03.2019 р. у справі №806/1605/17 (№ в ЄДРСР 80417876), від 12.03.2019 р. у справі №808/2689/15 (№ в ЄДРСР 80418562), та багатьох інших.

Прогнозовано з такою позицією вищих судових інстанцій погодились і суди першої та апеляційної інстанцій постановляючи рішення у нижченаведеній справі про стягнення з Державного бюджету України пені за весь період існування заборгованості з ПДВ, включаючи день погашення.

В'ячеслав Аврамов, адвокат

Джерело: ЛІГА.блоги