Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Підприємство виплачує винагороду працівнику-інваліду за договором ЦПХ: який розмір ЄСВ застосовувати?

ФСУ у підкатегорії  301.04.01 ресурсу «ЗІР» нагадує, що єдиний соцвнесок для всіх платників ЄСВ (крім пільгових категорій) встановлено у розмірі 22% до визначеної бази нарахування ЄСВ.

Відповідно до п. 13 частини п’ятої ст. 8 Закону №2464 ЄСВ для підприємств, установ і організацій, у яких працюють особи з інвалідністю, встановлюється у розмірі 8,41% визначеної п. 1 частини першої ст. 7 Закону №2464 бази нарахування ЄСВ для працюючих осіб з інвалідністю.

Згідно з п. 6 розд. ІІІ Інструкції №449, для підприємств, установ і організацій, у яких працюють особи з інвалідністю, ЄСВ встановлюється відповідно до Закону №2464 у розмірі 8,41% суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону №108/95-ВР, суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги з тимчасової непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами для працюючих осіб з інвалідністю.

Враховуючи зазначене вище, ЮО при виплаті працівнику – особі з інвалідністю винагороди за цивільно-правовим договором застосовує ставку ЄСВ у розмірі 22%.