Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Особливості заповнення таблиці 5 нового Звіту з ЄСВ - у запитаннях та відповідях від ПФУ

Заступник начальника ГУ Пенсійного фонду України в Черкаській області Олександр Супряга відповів на 24 найцікавіших запитань щодо оновленої звітності з ЄСВ.

1) Таблиця №5 поле 16: яку треба зазначити підставу при укладанні договорів цивільно-правового характеру?

У разі укладання договору цивільно-правового характеру в звітному періоді під час заповнення таблиці 5 додатку 4 звіту з ЄСВ при заповненні реквізиту 16 необхідно зазначити реквізити договору цивільно-правового характеру (номер та дата укладання).

2) Таблиця №5, поле 12: чи необхідно заповнювати при використання договорів ЦПХ? Звідки брати назви професії, назви робіт, код професії? Чи необхідно зазначати в Класифікаторі професій ЗКППТР, якщо заповнений код - КП?

У разі укладання договору цивільно-правового характеру в звітному періоді при заповнення таблиці 5 додатку 4 до Порядку №435 реквізити 12-15 не заповнюються.

3) Особа протягом місяця змінила посаду в тій же організації. Як її відображати в таблиці 5 звіту з ЄСВ?

У разі зміни посади застрахованою особою в таблиці 5 додатку 4 заповнюється дві строки щодо цієї особи. Одна містить дані про завершення роботи на першій посаді, а інша - про початок роботи на другій посаді.

4) Чи необхідно заповнювати рядки 12,13,14,15 при звільненні працівника з роботи?

При звільненні працівника обов’язково заповнюються реквізити 12-15 таблиці 5 додатка 4.

5) Чи потрібно подавати таблицю 5, якщо новоприйнятих працівників у звітномі місяці не було?

У разі, якщо за даними страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод або цивільно-правових договорів, зміни посади, термінів проходження військової служби або надання відповідної відпустки, таблиця 5 додатку 4 до Порядку не формується та не надається.

6) Як заповнюється таблиця 5, якщо прийнятий працівник є сумісником? Які пункти потрібно заповнити?

Якщо таблиця 5 додатку 4 до Порядку заповнюється для найманого працівника без трудової книжки, то заповнюється значення реквізиту "Категорія особи" – 2. Усі інші реквізити заповнюються аналогічно як для найманого працівника з трудовою книжкою. 

7) Як бути із професіями, яких немає в переліку Класифікатора професій?

Посади в трудовій книжці повинні бути приведені у відповідність до Класифікатора професій.

8) Колонка "Професійна назва роботи" може повністю співпадати з колонкою "Посада"?

Реквізит "Посада" заповнюється відповідно до даних трудової книжки та може повністю співпадати з реквізитом "Професійна назва роботи", який обирається з довідника.

9) Які умови заповнення таблиці 8? Чи заповнює ФОП дану таблицю?

Таблиця 8 додатка 4 до Порядку формується та подається лише районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення.

10) Чи всі колонки таблиці 5 заповнюються для звільнених працівників?

При заповненні таблиці 5 додатку 4 до Порядку в разі звільнення працівників зазначаються всі необхідні реквізити.

11) Якщо за даними страхувальника протягом звітного періоду не було укладання та розірвання трудових угод, зміни посад, термінів проходження військової служби або надання відпустки, то чи є необхідність в заповненні та поданні таблиці 5 додатку 4 оновленої звітності з ЄСВ?

У разі, якщо за даними страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод або цивільно-правових договорів, зміни посади, термінів проходження військової служби або надання відповідної відпустки, таблиця 5 додатку 4 до Порядку не формується та не надається.

12) Працівник буде виконувати протягом місяця два різних напрямки в роботі (сумісництво). Як відображати таке сумісництво в звіті?

У Класифікаторі такі поєднання відсутні. Реквізити таблиці 5 додатку 4 до Порядку заповнюються відповідно до посади, яка зазначена в трудовій книжці. Якщо до посадових обов’язків працівника належить виконання робіт за іншим напрямком, то це не зазначається в трудовій книжці та не відображається в звітності.

13) Протягом місяця переводимо найманого працівника на іншу роботу. Яким чином це відображати в звіті?

Зміна посади працівника відображається в таблиці 5 додатку 4 двома рядками. Зазначаються дані особи та припинення трудових відносин на першій посаді та дані особи та початок трудових відносин на другій посаді.

14) Якщо в довіднику класифікації не має зазначеної професії, то як внести запис у звіт?

Посади в трудовій книжці повинні бути приведені у відповідність до Класифікатора професій.

15) Якщо в одному місяці був прийнятий і звільнений працівник, то в таблиці 5 зазначати це двома рядками чи одним?

Якщо найманий працівник був прийнятий та звільнений в одному місяці, то в таблиці 5 додатку 4 до Порядку заповнюється один рядок.

16) Як заповнювати таблицю 5 Звіту з ЄСВ, якщо уклали з фізособою ЦПД про надання послуг або виконання робіт? Чи заповнювати реквізити 12-15?

При заповнення в таблиці 5 додатку 4 до Порядку даних щодо укладеного договору цивільно-правового характеру реквізити 12-15 не заповнюються.

17) Чи потрібно подавати таблицю 5 звіту з ЄСВ на вже працюючих працівників, щоб відобразити їх професії?

У разі, якщо за даними страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод або цивільно-правових договорів, зміни посади, термінів проходження військової служби або надання відповідної відпустки, таблиця 5 додатку 4 до Порядку не формується та не надається.

18) Як вибрати професію з Класифікатора, якщо працівник був прийнятий на посаду, назва якої не відповідає актуальному Класифікатору?

Посади в трудовій книжці повинні бути приведені у відповідність до Класифікатора професій. У разі, якщо в Класифікаторі професій відсутня чітка назва посади, то можливе використання похідних слів при виписуванні назв посад і професій. Так, нормами Класифікатора професій, а саме Додатком В до нього, передбачено, що можливо використовувати похідні слова до базових професійних назв робіт.

19) За якою формою подавати Звіт з ЄСВ (додаток 5) за 2017 рік, якщо він не подавався?

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (форма № Д5 (річна) подається за новою формою.

20) Якщо ФОП, яка є пенсіонером, помилково подала Звіт з ЄСВ (додаток 5) з повною сумою нарахувань за рік, то як можливо скасувати (уточнити) звіт або зняти нарахування?

Суми самостійного визначення бази нарахування єдиного внеску фізособами – підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, і є пенсіонерами за віком або особами з інвалідністю, підлягають сплаті на загальних підставах та не підлягають скасуванню.

У разі несвоєчасної сплати самостійно визначеного зобов’язання такі особи несуть відповідальність відповідно до ст. 25 Закону про ЄСВ.

21) Як внести зміни до поданого раніше звіту, якщо встановлено помилку?

Виправлення помилок у звіті щодо сум нарахованого ЄСВ, що стосуються грошових показників, страхувальник може здійснити у звітному місяці із застосуванням кодів типу нарахувань, передбачених п. 9 розд. IV Порядку №435.

У разі виявлення страхувальником у Звіті після закінчення строку подання такого Звіту помилки в реквізитах (крім сум), що стосується страхувальника або застрахованої особи, подаються скасовуючі документи, тобто страхувальник повинен сформувати та подати Звіт за попередній період, який містить перелік таблиць Звіту, відповідну таблицю із зазначенням типу форми «скасовуюча» з відомостями, які були помилкові, на одну або декількох застрахованих осіб та відповідну таблицю із зазначенням типу форми «початкова» із зазначеними правильними відомостями на одну або декількох застрахованих осіб, при цьому таблиця 6 додатка 4 до Порядку має містити дані щодо кожної застрахованої особи окремо

22) Як відобразити фонд зарплати інвалідів у ФОП?

Згідно з ч. 11  ст. 8 Закону про ЄСВ ставка ЄСВ у розмірі 8,41%. Визначеної бази нарахування для працюючих інвалідів встановлена тільки для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди.

Зазначена пільга не розповсюджується на ФОП, які використовують працю найманих працівників – інвалідів.

Таким чином, для найманого працівника – інваліда (основне місце роботи), який працює у ФОП сума ЄСВ розраховується виходячи із ставки ЄСВ у розмірі 22%.

23) Які суми потрібно відображати з кодом типу нарахувань "14"?

З кодом типу нарахувань "14" відображається сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати (доходом) за попередні періоди, у зв'язку із здійсненням перерахунку при звільненні працівника за попередні періоди, що пов'язані з уточненням днів використаної наперед відпустки (у зв'язку із сторнуванням).

24) Яким чином на титульних аркушах додатку 4-7 звіту з ЄСВ заповнюється графа "Відмітка про подання" та чи потрібно подавати до контролюючих органів таблиці, які не містять відомостей (не заповнюються страхувальником взагалі)?

Графа "Відмітка про подання" заповнюється працівником контролюючого органу у разі подання звітності на паперових носіях.

 

Олександр Супряга, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області 

Наталія Вікторівна Бойко, начальник управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Черкаській області