Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Особливості заповнення графи 11 ПН щодо суми ПДВ: роз'яснення від ДФС

ДФС у підкатегорії 101.16 «ЗІР» нагадує, що відповідно до п. 4 Порядку №1307, усі графи ПН, що мають вартісні показники, заповнюються в гривнях з копійками, крім випадків, визначених Порядком №1307.

Підпунктом 9 п. 16 Порядку №1307 визначено, що до графи 11 вноситься сума ПДВ.

Графа 11 розділу Б ПН (графа 14 розділу Б розрахунку коригування) заповнюється у гривнях з копійками та допускається зазначення в цій графі показника з урахуванням арифметичного округлення до 6 знаків включно після коми.

При цьому необхідною кількістю знаків після коми у кількісному показнику вважається така кількість, якої достатньо для вірного розрахунку вартісного показника у графі 10 ПН та рядків I-IX розділу А ПН (але не більше 15 знаків після коми).

Розрахунок графи 11 розділу Б ПН «Сума ПДВ» (графа 14 розрахунку коригування) відбувається внаслідок добутку графи 10 розділу Б ПН «Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ» (графи 13 розрахунку коригування) на ставку податку.

Оскільки у графі 10 розділу Б ПН (графі 13 розрахунку коригування) зазначається необхідна кількість знаків після коми, то відповідно у графі 11 розділу Б ПН (у графі 14 розрахунку коригування) може зазначатися більше ніж два знака після коми, але не більше 6 знаків.