Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Оплата праці охоронця: як правильно розрахувати?

Оклад працівника складає 2 420 грн. Обліковий період – місяць. Індивідуальна норма робочого часу у квітні - 156 годин. Фактично відпрацьовано 48 годин (з них за графіком 23, з яких 4 години святкові). 16 годин нічних (20% тарифної ставки). Як розрахувати оплату праці працівнику?

Оплата за окладом

Оскільки за графіком працівник повинен був відпрацювати 23 години (з 156 нормових), то сума за окладом у квітні буде становити: 2420 грн/156 * 23 = 356,79 гривень.

Доплата за роботу у святкові дні

Робота у святковий день оплачується у подвійному розмірі працівникам, які одержують місячний оклад, - у розмірі одинарної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота у святковий і неробочий день провадилася у межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота провадилася понад місячну норму (ст. 107 КЗпП).

Тож, якщо святковий день припадає на нормову тривалість доплата за роботу у святковий день у розмірі чотирьох годин буде становити: 2420 грн/156 * 4 = 62,04 гривень (з врахуванням округлень годинної ставки).

Доплата до мінімальної заробітної плати

Відповідно до листа Мінсоцполітики від 17.02.2017 р.  №391/0/101-17/282 підвищена оплата за роботу у святкові та неробочі дні має враховуватися до заробітної плати при забезпечені її мінімального розміру.

Водночас, згідно із абз. 2 ст. 3-1 Закону про оплату праці до мінімальної заробітної плати не включаються доплати за роботу в нічний та надурочний час.

Як було зазначено вище, за окладом працівник повинен отримати:

  • 356,79 грн + 62,04 грн = 418,83 грн.

Водночас, згідно з мінімальним розміром зарплати, він повинен отримати:

  • 4173 грн/156 * 23 = 615,25 грн.

Відповідно доплата до мінімальної заробітної плати становить:

  • 615,25 грн – 418,83 грн = 196,42 грн.

Доплата за роботу у нічний час

Згідно із ст. 108 КЗпП робота у нічний час оплачується у підвищеному розмірі, встановлюваному генеральною, галузевою (територіальною) угодами та колективним договором, але не нижче 20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час.

Отже, доплата за роботу у нічний час становить: 2420/156 * 16 * 20% = 49,63 (з врахуванням округлень годинної ставки).

Оплата за понаднормові години

Відповідно до ст. 106 КЗпП за погодинною системою оплати праці робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки. При цьому, понаднормова кількість годин обчислюється як різниця фактично відпрацьованого часу та робочого часу, встановленого графіком.

Таким чином, кількість понаднормових годин складає: 48 - 23 = 25 годин. Відповідно оплата праці за понаднормові години складає: 2420/156 * 25 = 775,5 грн (з врахуванням округлень годинної ставки).

Оплата праці за квітень

Враховуючи зазначене вище, оплата праці за квітень складає: оплата праці за окладом (356,79 грн) + доплата за роботу у святкові дні (62,04 грн) + доплата до МЗП (196,42 грн) + доплата за роботу у нічні (49,63 грн) + оплата за понаднормові (775,5 грн) = 1440,38 грн.

Автор: Горбовцов Станіслав
Джерело «Дебет-Кредит»