Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Оплачуєте іпотеку: як отримати податкову знижку?

ДФС у Миколаївській області повідомляє, що платник податку-резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом за умови наявності документального підтвердження витрат, що включаються до податкової знижки, а саме:

  1. кредитний договір та нотаріально завірений договір іпотеки;
  2. відповідні платіжні документи, у яких чітко визначено суму сплачених відсотків за користування іпотечним кредитом та прізвище, ім’я, по-батькові платника податку як платника цих процентів (рахунок, засвідчений відбитком печатки каси про перерахування коштів, платіжне доручення банку з відміткою про перерахування коштів);
  3. паспорт платника податку з позначкою про реєстрацію за місцезнаходженням житлового будинку (квартири, кімнати), щодо якого оформлено іпотечний житловий кредит.

Оригінали документів не подаються до контролюючого органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку, достатнього для проведення контролюючим органом податкової перевірки стосовно нарахування такої податкової знижки.

Платники податку зобов’язані на вимогу контролюючого органу та у межах його повноважень, визначених законодавством, пред’явити документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчислення і сплату податку, та підтвердити необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації про майновий стан і доходи.

Для прискорення проведення контролюючим органом розрахунку сум, що підлягають поверненню з бюджету, і забезпечення правильності визначення зазначених сум, необхідно подавати до державної податкової інспекції копії зазначених документів.

Крім того, враховуються фактично понесені платником податку витрати. При цьому, загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ПКУ.

Звертаємо увагу, що граничний термін подання декларації для реалізації права на податкову знижку за 2018 рік – 31 грудня 2019 року. Декларацію про майновий стан і доходи платникам податку необхідно подати до державної податкової інспекції за місцем податкової адреси (реєстрації). Право на отримання податкової знижки у 2019 році щодо витрат, понесених у 2018 році, на наступний рік не переноситься.