Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Нумерація касових ордерів та заповнення журналів їх реєстрації: свіже роз'яснення від НБУ

Як зазначає НБУ у своєму роз'ясненні, бланки прибуткового касового ордеру (типова форма №КО-1) та видаткового касового ордеру (типова форма №КО-2) визначені у додатках до Положення.

Нумерація прибуткових касових ордерів (у реквізиті «Прибутковий касовий ордер № ___ від «___»__________ 20__ року») може здійснюватися в хронологічному порядку з початку кожного наступного місяця в порядку зростання з номера «1» протягом календарного місяця та закінчуватися в кінці місяця відповідним номером.

Наприклад:

01.03.2018 – №1, №2, №3;

02.03.2018 – №4, №5, №6;

03.03.2018 – №7;

…………………..

30.03.2018 – №49, №50, №51.

02.04.2018 – №1, №2, №3 і т. д.

Аналогічно може здійснюватися і нумерація видаткових касових ордерів (у реквізиті «Номер документа»).

У реквізиті «№ з/п» прибуткового касового ордеру та видаткового касового ордеру проставляється номер за порядком (скорочено – №з/п) таких ордерів. При цьому зважаючи, що прибутковий та видатковий касові ордери оформляються на кожну операцію з приймання/видачі готівки, у реквізиті «№ з/п» проставляється – 1.

У реквізиті «№з/п» форм касових документів проставляється номер за порядком (скорочено – № з/п), а саме: у відомості на виплату готівки (додаток 1 до Положення, п. 18 розділу II) – застосовується єдина наскрізна нумерація.

У журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів за типовими формами № КО-3, № КО-3а (додаток 4 до Положення, п. 33 розділу III) – застосовується єдина наскрізна нумерація (зразки заповнених журналів за типовими формами № КО-3, № КО-3а додаються ).

Тепер НБУ навів зразки заповнених журналів за двома типовими формами №КО-3 та №КО-3а.

У книзі обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки (додаток 6 до Положення, п. 43 розділу IV) – застосовується єдина наскрізна нумерація.

Для прибуткових та видаткових касових ордерів у реквізиті «№ з/п» Журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (типова форма №КО-3а) використовується єдина наскрізна нумерація, яка не передбачає окремої нумерації для прибуткових і видаткових касових ордерів. У колонці 3 зазначаються порядкові номери прибуткових документів, а у колонці 7 зазначаються порядкові номери видаткових документів.

Номери, які проставляються у колонці 3 (прибуткові документи) та у колонці 7 (видаткові документи) можуть не співпадати з нумерацією, зазначеною у реквізиті «№ з/п» Журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (типова форма № КО-3а).

Також НБУ роз'яснив, що у реквізиті видаткового касового ордеру «Додаток» зазначаються документи, що додаються до нього та є підставою видачі готівки, наприклад, видаткова відомість із зазначенням номеру та дати, наказ на відрядження із зазначенням номеру та дати тощо.

У реквізиті прибуткового касового ордеру «Додатки» зазначаються документи, що додаються до нього та є підставою внесення готівки, наприклад, звіт про використання коштів, виданих на відрядження із зазначенням номеру та дати тощо.