Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Нарахування та оподаткування зарплати практиканта

Як нараховується зарплата практиканта? Що є базою ЄСВ та чи потрібно донараховувати ЄСВ до мінімальної зарплати? Як здійснюється виплата зарплати учням? Як відображати початок та закінчення виробничої практики у таблиці 5 Звіту про ЄСВ?

Оплата учням за практику

Учні ПТНЗ під час практики отримують зарплату за фактично виконаний обсяг робіт згідно з виробничим завданням (п. 17 Порядку №992). Зарплата нараховується згідно з установленою на підприємстві системою оплати праці – за нормами, розцінками, ставками (окладами), з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок.

Як порахувати виконаний практикантом обсяг робіт? Аналогічно, як рахується обсяг робіт, виконаний звичайним працівником. Якщо навіть підприємство застосовує працю практикантів без укладання із ними трудових договорів, відпрацьований практикантами час має фіксуватися у табелі обліку використання робочого часу.

Виплата нарахованого практикантові заробітку повинна відбуватися (п. 17 Порядку № 992):

  1. або через навчальний заклад (гроші перераховуються на поточний рахунок ПТНЗ);
  2. або безпосередньо на базі практики (не пізніше 5 днів після виплати зарплати працівникам підприємства).

Але який би шлях виплати зарплати не був зазначений у договорі із ПТНЗ, треба пам’ятати, що 50% зарплати практиканта підприємство перераховує на рахунок ПТНЗ (ст. 50 Закону про професійно-технічну освіту). Хоча п. 18 Порядку № 992 пом’якшує цю вимогу і говорить, що питання, перераховувати 50% зарплати практиканта ПТНЗ, чи ні, у кожному конкретному випадку вирішується окремо і в договорі формулюється як додаткові зобов'язання підприємства (п. 18 Порядку №992).

Звісно, якщо частину зарплати перераховувати ПТНЗ, практикант отримуватиме менше, ніж заробив. Втім ст. 25 Закону про оплату праці забороняється будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою, крім випадків, передбачених законодавством. Оскільки фінансування ПТНЗ за рахунок зарплати учнів-практикантів передбачено Законом про професійно-технічну освіту, відрахування 50% заробітної плати ПТНЗ не є порушенням.

Лишилося визначитися, від якої суми розраховуватиметься 50%, які будуть перераховуватися ПТНЗ – від нарахованої зарплати чи зарплати після оподаткування? Хоча сам п. 18 Порядку № 992 говорить про суму нарахованої зарплати, радимо узгодити це питання у відповідному договорі. 

Оподаткування та нарахування ЄСВ на зарплату практиканта

За трудовим договором учнів ПТНЗ - практикантам виплачується заробітна плата, яка є базою для оподаткування ПДФО, військовим збором та нарахування ЄСВ на загальних підставах. Але до заробітної плати, нарахованої практикантові, не застосовується податкова соціальна пільга відповідно до пп. 169.2.3 ПКУ, якщо він одночасно з зарплатою отримує стипендію з бюджету.

Раніше вважалось, що до заробітної плати практиканта не застосовується вимога ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ щодо нарахування ЄСВ не нижче мінімального страхового внеску, якщо це місце роботи не є для нього основним (основним місцем роботи учнів та студентів вважався навчальний заклад).

Наприклад, у листі ДФС від 13.10.2015 р. №21700/6/99-99-17-03-03-15 говорилося: для учнів, які проходять виробниче навчання і виробничу практику на підприємстві, сума ЄСВ розраховується (нараховується та утримується) з фактично нарахованої заробітної плати незалежно від її розміру.Та ось у листі від 13.05.2017 р. № 168/6/99-99-13-02-03-15/ІПКподатківці дають вже протилежну консультацію. Вони вважають, що у разі нарахування зарплати нижче мінімальної за відпрацьований час учням ПТНЗ під час проходження виробничої практики, сума ЄСВ має розраховуватися як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата, та ставки єдиного внеску.

Тож, радимо обережним роботодавцям нараховувати ЄСВ на зарплату практикантів не нижче мінімального страхового внеску. Навіть, якщо трудова книжка практиканта зберігається у ПТНЗ. Єдине виключення з цього правила - це випадок, коли учень ПТНЗ є інвалідом і до його зарплати застосовується ЄСВ за ставкою 8,41%. У такому випадку базою для нарахування ЄСВ буде фактично нарахована такому учню зарплата (в межах максимальної величини нарахування ЄСВ). 

 При цьому зазначені особи відображаються у таблиці 6 додатка 4 до цього Порядку з кодом категорії застрахованих осіб «1» (лист ДФСУ від 13.10.2015 р. №21700/6/99-99-17-03-03-15). У податковому розрахунку форми №1ДФ зарплата практикантів відображається під кодом ознаки доходу «101».

Відображення в звітності з ЄСВ

ПФУ зауважує, що за учнів, які проходять виробниче навчання і виробничу практику, страхувальник (підприємство) подає звіт за формою №Д4 відповідно до Порядку №435. При цьому зазначені особи відображаються у таблиці 6 з кодом категорії застрахованих осіб «1». Таблицю 5 за таких осіб подавати не потрібно.

Автор: Степанов Михаил
Джерело «Дебет-Кредит»