Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Надання безповоротної фіндопомоги фізособі - підприємцю: що з податками?

ТОВ (платник єдиного податку та ПДВ) надало безповоротну фіндопомогу ФОПу - платнику ЄП ІІ групи. Чи потрібно платити ФОПу ПДФО 18% і військовий збір 1,5%, або цю домогу можна класифікувати як дохід, отриманий ФОП від підприємницької діяльності?

Відповідно до пп. 1 п. 292.1 ПКУ доходом платника єдиного податку є:

  1. для фізособи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пп. 292.3 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізособою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізособі та використовується в її госпдіяльності.

Визнання безповоротної фіндопомоги підприємницьким або непідприємницьким доходом залежить від того, у якому статусі фізособа укладала договір про отримання такої фіндопомоги.

Якщо договір підписаний фізособою у статусі ФОП, то така фіндопомога включається до складу  його підприємницького доходу і оподатковується єдиним податком за правилами ІІ групи. Відповідно, сума фіндопомоги включається до загального річного обсягу доходу з метою дотримання вимог пп. 2 п. 291.4 ПКУ – річний обсяг доходу не повинен перевищувати 1,5 млн грн.

Фіндопомога, яку надано підприємцю, відображається в формі №1ДФ без зазначення суми ПДФО з ознакою доходу "157".

Якщо договір підписаний фізособою без застосування статусу ФОП, то така фіндопомога включається до складу  доходу фізособи на загальних підставах та оподатковується ПДФО та військовим збором за правилами, встановленими розділом IV ПКУ. А саме, ставка ПДФО становить 18% та ставка військового збору – 1,5%.

ПДФО та військовий збір сплачується одночасно з виплатою фіндопомоги фізособі.

Автор: Єгорова Юлія
Джерело «Дебет-Кредит»