Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Надали допомогу неприбутковій організації: які наслідки з податку на прибуток?

Якщо допомога становить більше 4% чистого прибутку за минулий рік, доведеться збільшити свій фінрезультат

Фіндопомога надається на безповоротній або поворотній основі. Безповоротною фіндопомогою є, зокрема, сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів (пп. 14.1.257 ПКУ).

Підпунктом 140.5.9 ПКУ передбачено, що фінрезультат податкового (звітного) періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону), у розмірі, що перевищує 4 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Таким чином, платник податку на прибуток, який надає безповоротну фіндопомогу неприбутковим організаціям, що внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, має збільшити фінрезультат до оподаткування податкового (звітного) періоду на суму такої допомоги у розмірі, що перевищує 4% оподатковуваного прибутку товариства попереднього звітного року.