Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Коригування податкових зобов'язань при поверненні товару

Перша подія - поставка товару, друга подія - оплата товару. Надалі як перша подія йдуть авансові платежі. Покупець хоче повернути товар без повернення оплати. Чи потрібно складати розрахунки коригування, якщо кошти залишаються на рахунку покупця?

За загальним правилом пп. 187.1 ПКУ датою виникнення ПЗ з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

  1. дата зарахування коштів від покупця, як оплата товарів/послуг;
  2. дата відвантаження товарів.


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Дт

Кт

перша подія - відвантаження товарів

1.

відображено дохід від реалізації

(10 од по 1000,00) х 120%

361

70

12000,00

2.

 відображено ПЗ з ПДВ

70

641/ПДВ

2000,00

3.

отримано оплату від покупця

(10 од по 1200,00)

311

361

12000,00

перша подія — передоплата

1.

отримано передоплату від покупця

(20 од по 1000,00) х 120%

311

681

24000,00

2.

нараховано ПЗ з ПДВ

643

641/ПДВ

4000,00

3.

відображено дохід від реалізації

(20 од по 1200,00)

361

70

24000,00

4.

відображено ПЗ з ПДВ

70

643

4000,00

5.

відображено собівартість товару

(30 од по 600,00)

902

281

18000,00

 Вартість повернених покупцем товарів у бухобліку відображається на субрахунку 704 "Вирахування з доходу". За кредитом субрахунку 704 відображається списання дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Дт

Кт

1.

відкориговано дохід за поверненим товаром

(10 од по 1000,00) х 120%

704

361

12000,00

2.

відкориговано (зменшено)

ПЗ з ПДВ («сторно»)

704

643/2*

2000,00

643/2

641/ПДВ

3.

відкориговано собівартість товару

(«сторно»)

(10 од по 600,00)

902

281

 - 6000,00

* РК ще не зареєстровано в ЄРПН

Відповідно до пп. 192.1 ПКУ, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, суми ПЗ та ПК постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі РК до ПН та зареєстрованому в ЄРПН. У випадку повернення товару, РК підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем — платником ПДВ.

РК складається на дату повернення товару від покупця, що буде підтверджено накладною на повернення (іншим первинним документом). І зменшити ПЗ з ПДВ продавець має право лише за фактом реєстрації РК в ЄРПН, про що буде свідчити проведення Дт 643/2 Кт 641/ПДВ.

За умовами даного прикладу у продавця виникає дебіторська заборгованість перед покупцем — 12 000,00 грн, це підтверджує сальдо за Кт 361.

Важливо! Якщо між сторонами договору не буде укладено додаткову угоду про зарахування цієї заборгованості у рахунок майбутніх поставок, підстави складати нову ПН, як на передоплату іншого товару, немає. Адже така грошова заборгованість не є оплатою товарів/послуг, що підлягають постачанню у майбутньому, відповідно, немає об’єкта оподаткування ПДВ. Від себе рекомендуємо закріпити це документально з підтвердженням обох сторін операції про таке рішення.

З іншої сторони, якщо за домовленістю сторін грошова заборгованість буде зарахована в рахунок майбутньої поставки, то це зобов’язує продавця скласти ПН та нарахувати ПЗ з ПДВ.

За умовами питання, покупець хоче повернути товар без повернення оплати, скоріше за все така оплата враховується у майбутні поставки товару. Тоді дебіторська заборгованість трансформується як оплата товарів, що підлягають постачанню. У цьому випадку на дату повернення товару потрібно скласти нову ПН та зареєструвати її в ЄРПН. Але, якщо покупцем товару є неплатник ПДВ, зменшення суми ПЗ продавця на підставі РК дозволяється лише при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості.

Автор: Олена Водоп`янова
Джерело «Дебет-Кредит»