Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Коди УКТЗЕД і ДКПП в розрахунку коригування зазначаємо ті, що діють на дату його складання

ДФСУ в індивідуальній консультації від 12.04.2018 р. №1545/6/99-99-15-03-02-15/ІПКрозглянула звернення щодо порядку заповнення розрахунку коригування до податкової накладної, складеної до 01.01.2017 р.

Податківці зазначили, що у розрахунку коригування, складеному з 01.01.2017 р. до податкової накладної, складеної до 01.01.2017 р., в обов’язковому порядку зазначається код товару згідно з УКТ ЗЕД/код послуги згідно з ДКПП, чинний на час складання такого розрахунку коригування.

На сьогодні коди товарів згідно з УКТ ЗЕД затверджено Законом "Про Митний тариф України", а коди послуг згідно з ДКПП визначені у ДКПП (ДК 016:2010), затвердженому наказом Держспоживстандарту від 11.10.2010 р. №457.

Довідник умовних кодів товарів, які відсутні в УКТ ЗЕД (станом на 28.03.2018 р.) розміщений на сайті ДФСУ.

Загальні роз’яснення щодо відображення починаючи з 01.01.2017 р. кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД та кодів послуг згідно з ДКПП при складанні податкових накладних раніше ДФСУ надавала у листі від 20.01.2017 р. №1312/7/99-99-15-03-02-17.