Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Фізособа отримала кошти за продаж іноземних корпоративних прав: як оподатковувати?

ДФС у Тернопільській області розповідає, що пп. 14.1.55 ПКУ визначено, що дохід, отриманий з джерел за межами України це будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, включаючи, зокрема, дохід від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо.

Відповідно до пп. 162.1.1 ПКУ платниками податку на доходи фізичних осіб є, зокрема фізичні особи – резиденти, які отримують іноземні доходи. Об’єктом оподаткування є іноземні доходи – доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Порядок оподаткування іноземних доходів регулюється п. 170.11 ПКУ, пп. 170.11.1 якого визначено (з урахуванням вимог пп. 49.18.4 ПКУ), що у разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку – отримувача, який зобов’язаний подати до 1 травня року, що настає за звітним, річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, та оподатковується за ставкою, визначеною у п. 167.1 ПКУ (18%), крім доходів, визначених пп. 167.5.4 ПКУ, які оподатковуються за ставкою, визначеною пп. 167.5.4 ПКУ (9%), а також крім доходів, визначених пп. 165.1.27 ПКУ.

Підпунктом «б» п. 171.2 ПКУ встановлено, що особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з іноземних доходів є платник податку.

Отже, при отриманні фізичною особою резидентом доходу з джерелом виплати за межами України – іноземного доходу, зокрема, доходу від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку та оподатковується за ставкою 18%, при цьому такий резидент зобов’язаний подати до 1 травня року, що настає за звітним, річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.