Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Фіндопомогу переведено з поворотної в безповоротну: що з ПДВ?

Офіс великих платників податків ДПС повідомляє, що відповідно до ст. 605 ЦКУ зобов'язання припиняється внаслідок звільнення (прощення боргу) кредитором боржника від його обов'язків, якщо це не порушує прав третіх осіб щодо майна кредитора.

В обліку сторін договору це відображається як взаємне списання заборгованості за угодою сторін. Безоплатна передача активів під час такого прощення боргу не вібувається, оскільки грошові кошти вже були передані раніше, а кредитор, зі свого боку, звільняє боржника від обов’язку їх повернення.

У надавача фінансової допомоги виникають витрати від списання дебіторської заборгованості, а у отримувача фінансової допомоги виникають доходи від списання кредиторської заборгованості.

Відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до П(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень Податкового кодексу.

Як зазначено у пп. 14.1.257 ПКУ, безповоротна фінансова допомога – це, зокрема, сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів.

Положеннями Податкового кодексу України не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на суму безповоротної фінансової допомоги, наданої іншому платнику податку на прибуток підприємств на загальних підставах, який не оподатковується за ставкою 0% відповідно до п. 44 підрозділу 4 розділу XX ПКУ. Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку.

В свою чергу, відповідно до п. 185.1. ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та/або послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ.

Постачання товарів – будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (пп. 14.1.191 ПКУ).

Таким чином, оскільки операція з надання/отримання платником ПДВ беезповоротної фінансової допомоги не підпадає під визначення операцій з постачання товарів/послуг, така операція не є об’єктом оподаткування ПДВ.