Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Документальне оформлення введення ОЗ в експлуатацію

Підприємство придбало актив, який за вартістю згідно з обліковою політикою було віднесено до основних засобів. Який документ необхідно використовувати при його введені в експлуатацію?

Перш за все зазначимо, що Методичні рекомендації №561 можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юрособами, їх філіями та іншими виділеними на окремий баланс незалежно від форм власності і організаційно-правових форм (крім банків і бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінзвітність за МСФЗ). Тобто фактично затверджені рекомендації мають рекомендаційний, а не обов’язковий характер.

Відповідно до п. 10 Методрекомендацій №561 підставою для зарахування на баланс основних засобів є акт приймання-передачі (введення в експлуатацію) основних засобів.

Форма №ОЗ-1  застосовується, зокрема, для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів та для обліку вводу їх в експлуатацію.

При цьому зазначимо, що акт приймання-передачі складається на підставі наказу керівника підприємства.

На основі форми №ОЗ-1, технічної та іншої документації заповнюється в одному примірнику Інвентарна картка обліку основних засобів (форма №ОЗ-6). Документ застосовується для обліку всіх видів ОЗ, а також для групового обліку однотипних об'єктів ОЗ (що надійшли в експлуатацію в одному календарному місяці, і таких, що мають одне і те ж виробничо-господарське призначення, технічну характеристику та вартість).

Окрім цього, варто зазначити, що п. 2.7 Положення №88 встановлено, що первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади. Документування госпоперацій може здійснюватися із використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні містити обов'язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм.

Перелік обов’язкових реквізитів наведено у п. 2 ст. 9 Закону про бухоблік. Обов’язковими реквізитами первинного документу є:

  1. назва документа (форми);
  2. дата складання;
  3. назва підприємства, від імені якого складено документ;
  4. зміст та обсяг госпоперації, одиниця виміру госпоперації;
  5. посада осіб, відповідальних за здійснення госпоперації і правильність її оформлення;
  6. особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні госпоперації.

Таким чином, підприємство має право самостійно розробити бланк акту введення в експлуатацію, беручи при цьому форму №ОЗ-1 за основу, доповнивши власними реквізитами, які підприємство вважає за потрібне зазначити.

У разі використання форми №ОЗ-1 при введенні в експлуатацію при заповнені реквізити «що приймається (передається) в експлуатацію від» слід зазначати підрозділ або склад, на який було оприбутковано об’єкт основних засобів, який зараз вводиться в єксплуатацію. Тобто передання об’єкта ОЗ здійснюється зі складу, на який він був оприбуткований при придбанні (Дт 15 Кт 63), на місце його експлуатації (Дт 10 Кт 15). Відповідно, на цих місцях зберігання можуть бути різні матеріально-відповідальні особи, які й підпишуть акт за формою №ОЗ-1 у реквізитах «Здав» та «Прийняв».

Щодо акту введення в експлуатацію ОЗ, форма якого затверджена Наказом Мінфіну №818, то він застосовується у державному секторі. Підприємства приватного сектору економіки не застосовують цю форму.

Автор: Горбовцов Станіслав
Джерело «Дебет-Кредит»