Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

До декларації з ПДВ включено несвоєчасно зареєстровану ПН: які наслідки?

Відповідно до п. 201.10 ПКУ реєстрація податкових накладних у ЄРПН повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:

  1. для податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;
  2. для податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

Згідно з п. 198.6 ПКУ суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням строку реєстрації, включаються до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкові накладні в ЄРПН, але не пізніше ніж через 1095 календарних днів з дати складення податкових накладних.

Таким чином, якщо було порушено на 1 день строк реєстрації податкової накладної, яка складена з 1 по 15 вересня, то вона була зареєстрована 1 жовтня, а якщо така ПН складена з 16 по 30 вересня – то вона була зареєстрована 16 жовтня. В обох випадках період реєстрації ПН – жовтень, а отже, її можна було включити до податкового кредиту лише в жовтні, а також в наступних періодах не пізніше 1095 к.д. з дати її складання.

Якщо така ПН була включена до декларації за вересень, то це означає, що в декларації було безпідставно завищено суму податкового кредиту. Цю ситуацію потрібно виправити шляхом подання уточнюючого розрахунку до декларації за вересень, до якого додається виправлений додаток 5. 

У таблиці 2 додатку 5 слід відобразити лише один рядок - щодо ІПН постачальника, від якого отримана така накладна, зі знаком «мінус».  Це виправлення зменшує значення рядків 10.1 або 10.2, рядка 17 декларації за вересень. 

Далі потрібно з’ясувати, як вплинуло зменшення рядка 17 на значення рядків 18 або 21 декларації за вересень. 

Якщо у декларації за вересень було заповнено рядок 18, і внаслідок виправлення значення рядка 18 збільшилося на суму ПДВ у податковій накладній, то на суму такого збільшення нараховується штраф в розмірі 3% відповідно до п. 50.1 ПКУ. Сума недоплати ПДВ та штраф сплачуються до подання уточнюючого розрахунку.

Суму недоплати з ПДВ Держказначейство списує з ПДВ-рахунку (пп. 200-1.2, 200-1.6 ПКУ, п. 19 Порядку №569), тож  на дату подання уточнюючого розрахунку потрібно забезпечити необхідну суму на ПДВ-рахунку.

Штраф в розмірі 3% потрібно сплатити безпосередньо до бюджету з поточного рахунку (п. 25 Порядку №569). Штраф сплачується на бюджетний рахунок, призначений для сплати ПДВ. 

Якщо сплата ПДВ та штрафу будуть здійснені протягом 90 к.д. з граничної дати сплати зобов’язань за декларацією за вересень (це 30 жовтня), то пеня не нараховується (див. пп. 129.1.3 ПКУ).

Якщо у декларації за вересень було заповнено рядок 21, і значення рядка 21 було більшим, ніж сума ПДВ у несвоєчасно зареєстрованій ПН, то недоплати з ПДВ та штрафу не буде. В даному випадку відбувається зменшення значення рядка 21. У цьому разі сума такого зменшення включається до рядка 16.2 декларації за той період, у якому буде подано уточнюючий розрахунок.

Якщо у декларації за вересень було заповнено рядок 21, і значення рядка 21 було меншим, ніж сума ПДВ у несвоєчасно зареєстрованій ПН, то в цьому випадку виникає позитивне значення у рядку 18 на суму різниці між значенням рядка 21 та сумою ПДВ у податковій накладній, а відповідно, і відповідна недоплата з ПДВ. Штраф 3% нараховується саме на суму такої недоплати, тобто на різницю між значенням рядка 21 та сумою ПДВ у податковій накладній.

 

Автор:Єгорова Юлія
Джерело «Дебет-Кредит»