Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Дисконтування: що це?

Дисконтування наразі — це процедура, яка проводиться виключно в бухгалтерському обліку.

Вона проводиться, щоб у фінзвітності показати реальну вартість грошей на теперішній час — яку суму слід буде віддати або яку суму ми отримаємо. Адже вартісна цінність отриманого 1 млн грн зараз та поверненого 1 млн грн через 2 роки зовсім різна (тобто на одну й ту саму суму грошей в різних роках можна купити різну «вартість»: зараз можна купити більше, ніж потім).

Дисконтування — це приведення вартості майбутніх платежів до значення на теперішній момент.

Ця зміна вартості грошей обумовлена наявністю трьох факторів:

1) інфляція;

2) здатність грошових коштів приносити дохід;

3) ризик неповернення коштів (або їх частини) в майбутньому.

Іншими словами, купівельна спроможність грошей з плином часу падає. А тому у фінансовій звітності слід показувати продисконтовані розрахунки.

Правила дисконтування прописані наразі як в МСФЗ, так і в П(С)БО. Але якщо раніше дисконтування за П(С)БО проводилось щодо фінансових активів та зобов’язань, зараз слід дисконтувати будь-яку грошову довгострокову заборгованість.

Автор: «Дебет-Кредит»