Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

ДФС запровадила нові види причин для складання РК

аповнення РК у разі зміни кількості товарів/послуг

Якщо після складання і реєстрації в ЄРПН податкової накладної відбувається зміна кількості товарів/послуг, постачальник (продавець) складає РК, у якому зазначає:
- у першому рядку:

 1. у графі 1 – № за порядком рядка податкової накладної, який коригується;
 2. у графі 2 – причина коригування «Зміна кількості»;
 3. значення граф 3-6 відповідає значенню відповідно граф 2-5 рядка податкової накладної, що коригується;
 4. у графі 7 зі знаком «-» – значення графи 6 рядка податкової накладної, що коригується;
 5. у графі 8 зазначається значення графи 7 рядка податкової накладної, що коригується;
 6. графи 9-10 не заповнюються;
 7. значення граф 11, 12 відповідає значенню відповідно граф 8, 9 рядка податкової накладної, що коригується;
 8. у графі 13 зі знаком «-» зазначається значення графи 10 рядка податкової накладної, що коригується.

- у другому рядку:

 1.  у графі 1 – новий черговий порядковий номер рядка, якого не було в податковій накладній, що коригується (якщо в податковій накладній, що коригується, було 10 позицій, то у графі 1 зазначається номер 11);
 2. у графі 2 – причина коригування «Зміна кількості»;
 3. значення граф 3-6 відповідає значенню відповідно граф 2-5 рядка податкової накладної, що коригується;
 4. у графі 7 зазначається правильне значення кількості товарів/послуг:
 5. у графі 8 зазначається значення графи 7 рядка податкової накладної, що коригується;
 6. графи 9-10 не заповнюються;
 7. значення граф 11, 12 відповідає значенню відповідно граф 8, 9 рядка податкової накладної, що коригується;
 8. у графі 13 зазначається правильне значення обсягу постачання (без урахування ПДВ).

Заповнення РК у разі зміни вартості товарів/послуг

Якщо після складання і реєстрації в ЄРПН податкової накладної відбувається зміна ціни товарів/послуг, постачальник (продавець) складає РК, який заповнюється аналогічно розрахунку коригування при зміні кількості товарів/послуг, з наступними відмінностями:

 1. в обох рядках у графі 2 зазначається причина коригування «Зміна ціни»;
 2. в обох рядках графи 7-8 не заповнюються;
 3. у першому рядку у графі 9 зі знаком «-» зазначається значення графи 7 рядка податкової накладної, що коригується;
 4. у другому рядку у графі 9 зазначається правильне значення ціни товарів/послуг;
 5. в обох рядках у графі 10 зазначається значення графи 6 рядка податкової накладної, що коригується.

Якщо змінюється і кількість, і ціна товарів/послуг

Якщо після складання і реєстрації в ЄРПН податкової накладної відбувається зміна і кількості, і ціни товарів/послуг, то розрахунок коригування до такої податкової накладної складається у порядку, передбаченому для РК при зміні номенклатури товарів/послуг.

Від редакції

Зауважимо, таких причин коригування ані Порядком №1307, ані ст. 192 ПКУ не встановлено. Але податківці розробили свій перелік причин (хоча в «ЗІР» про це не зазначається, але це вбачається зі змісту квитанції про їх неприйняття).

Оскільки причин за квитанцією  налічується аж сім, то чекаємо на подальші роз'яснення щодо їх застосування.

Зміст квитанції:

«Зауважимо, що наразі ДФС відхиляє реєстрацію РК, які не ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. За необхідності виправте документ та відправте його знову. Виявлені помилки: Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Поле "Причина коригування" містить неприпустиме значення. Дозволені значення:

- "Зміна кількості"

- "Зміна ціни"

- "Зміна номенклатури"

- "Повернення товару або авансових платежів"

- "Зменшення обсягу при нульовій кількості"

- "Зменшення кількості при нульовому обсягу"

- "Усунення неоднозначностей"

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія 2.2.16.57»