Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Ціна у видатковій та податковій накладній не співпадає через знижку: чи є право на ПК?

Запитання:

Куплено 5 автомобілів. У документах (рахунку та видатковій накладній) постачальник зазначив ціну без ПДВ – 431416,67 грн за одне авто. Далі постачальник зазначає знижку в цілому на всі п’ять авто – 53925,02 грн; загальна сума разом без ПДВ – 2103158,33 грн; суму ПДВ 420631,67 грн: всього з ПДВ – 2523790,00 грн. У податковій накладній ціну одного авто без ПДВ вказано з врахуванням 1/5 наданої знижки – 420631,97 грн. Чи має право покупець на податковий кредит за такими первинними документами? Як відобразити в обліку?

Відповідь:

Відповідно до п. 6 розд. III Порядку №21, платник ПДВ самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає в податковій звітності. Дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника.

ДФС в ІПК від 16.04.2019 р. №1622/6/99-99-15-03-02-15/ІПК повідомляє, що платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абз. 1 п. 44.1 ПКУ.

До таких документів належать: первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інші документи, пов'язані з обчисленням та сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

На сьогодні форма податкової накладної викладена у редакції наказу Мінфіну від 17.09.2018 р. №763. Вона не містить рядків (розділів) щодо транспортних витрат, зворотної (заставної) тари, наданих покупцю надбавок (+) чи знижок (-), які були у попередніх її редакціях, наприклад, затвердженої наказом ДПАУ від 30.05.1997 р. №165.

Виходячи з того, що ціна товару, зазначена у видатковій накладній, з урахуванням наданої покупцю знижки дорівнює ціні одиниці товару, зазначеній у податковій накладній, то немає підстав вважати, що вказані документи складені з порушенням вимог чинного законодавства та суперечать одна одній.

Щодо відображення автомобілів в обліку зазначимо таке:

У разі, якщо придбані автомобілі покупець використовуватиме у власній господарській діяльності, то їх необхідно оприбуткувати як основні засоби. Первісна вартість об'єкта основних засобів складається з витрат, перелік яких наведено в п. 8 П(С)БО 7. Очолюють цей перелік суми, що сплачують постачальникам активів (без непрямих податків).

Оскільки сума, що сплачуватиметься постачальнику, містить в собі надану покупцю знижку, то первісна вартість таких авто визначається з урахуванням цієї знижки. При цьому первісна вартість об'єктів основних засобів, зобов'язання за які визначені загальною сумою, визначається розподілом цієї суми пропорційно до справедливої вартості окремого об'єкта основних засобів (п. 9 П(С)БО 7).

Автор: Бондаренко Олена

Джерело «Дебет-Кредит»