Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Чи показувати у декларації з ПДВ звільнений імпорт?

ДПС у м. Києві нагадує, що відповідно до п.71 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ на період, що починається з 17 березня 2020 року та закінчується останнім числом місяця, в якому завершується дія карантину, звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України та/або операції з постачання на митній території України товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких затверджений постановою КМУ від 20.03.2020 р. №224 (далі – Перелік №224).

При цьому, операції з ввезення та постачання на митній території України зазначених товарів відображаються в податковій звітності з ПДВ наступним чином:

обсяги операцій з постачання на митній території України товарів, звільнених від оподаткування, вказуються у рядку 5.1 розділу I «Податкові зобов'язання» податкової декларації з ПДВ (далі – Декларація), форма та порядок заповнення якої затверджені наказом Мінфіну від 28.01.2016 р. №21 (далі – Порядок №21).

Звертаємо увагу, що для платників, які заповнюють рядок 5.1 Декларації, обов'язковим є подання додатку 6 (Д6) «Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю».

Що стосується відображення операцій з ввезення на митну територію товарів, то формою Декларації та Порядком №21 не передбачено відображення обсягів придбання товарів, що ввезені на митну територію України із застосуванням звільнення від оподаткування.

Тому товари, включені до Переліку №224, які при ввезенні на митну територію України звільняються від оподаткування ПДВ, в розділі II «Податковий кредит» податкової декларації з ПДВ не відображаються.

Джерело: ДПС у м. Києві