Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Чи можна збільшити статутний капітал за рахунок поворотної фіндопомоги?

Чи можуть засновники прийнявши рішення про збільшення статутного капіталу поповнити його за рахунок раніше наданої поворотної фінансової допомоги?

Статтею 86 ГКУ визначено, що вкладами учасників та засновників господарського товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Забороняється використовувати для формування статутного (складеного) капіталу товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом.

Можливість збільшення статутного капіталу в розмірі заборгованості розглядалась податківцями у листі від 15.02.2016 №3174/6/99-99-19-02-02-15. Зокрема, податківці зазначають, що можливість збільшення засновником, який є одночасно кредитором ТОВ, статутного капіталу підприємства за рахунок погашення сформованої раніше таким підприємством кредиторської заборгованості, шляхом внесення до його статутного капіталу майнових прав на зазначену кредиторську заборгованість, чинним законодавством не передбачена.

Таким чином вважаємо, що підприємство повинно повернути засновнику суму ПФД, яку він зможе внести як поповнення статутного капіталу. Сплата статутного капіталу відображається за кредитом рахунку 46 «Неоплачений капітал».

Як варіант, підприємство може оформити внесення засновником коштів до збільшення статутного капіталу в касу підприємства готівкою і одночасно її виплатити йому як повернення ПФД. Однак при цьому необхідно зважати на граничні суми розрахунків готівкою між суб’єктами господарювання та фізособами. Зокрема, п. 6 Положення №148 передбачено, що суб’єкт господарювання має здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня з однією фізособою у розмірі не більше 50 000 тис. грн.

При цьому в бухобліку така операція відображається бухгалтерськими записами: Дт рахунку 301 Кт 46 рахунку та Дт 658 рахунку Кт 301 рахунку.

Автор: Горбовцов Станіслав
Джерело «Дебет-Кредит»