Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Чи можна використовувати поворотну фіндопомогу для виплати зарплати?

Чи може підприємство виплачувати зарплату за рахунок коштів поворотної фінансової допомоги, яка надійшла на рахунок від директора? Як відобразити таку операцію в бухобліку?

Згідно з пп. 14.1.257 ПКУ фінансова допомога – це допомога, яку надано на безповоротній або поворотній основі.

Поворотна фінансова допомога – це сума коштів, яка надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

Операції з надання поворотної фінансової допомоги регулюються Главою 71 ЦКУ. Зокрема, згідно з п. 1 ст. 1046 ЦКУ за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Тобто кошти, які надійшли на рахунок підприємства як ПФД, та належать такому підприємства – знаходяться у його власності. При цьому, законодавчо не встановлено обмежень щодо того, як приватне підприємство може розпоряджатися коштами, які надійшли йому у вигляді поворотної фінансової допомоги.

Отже, підприємство може використовувати отримані на рахунок кошти у вигляді ПФД для виплати зарплати працівникам.

Отримання поворотної фіндопомоги призводить до збільшення активів підприємствам з одночасним виникненням зобов’язань, а повернення такої ПФД з одночасним зменшенням активів призведе і до зменшення зобов’язань підприємства. Таким чином, операція з отримання ПФД не включається в бухобліку до доходу отримувача, а операція з повернення - до витрат.

Облік ПФД ведеться на відповідному рахунку в залежності від строків її повернення:

  1. 505 «Інші довгострокові позики в національній валюті», якщо строк повернення позики згідно із договором є більшим за 12 місяців з дати складання фінзвітності (закінчення звітного періоду);
  2. 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», якщо позику слід повернути не пізніше, ніж протягом 12 місяців з дати складання фінзвітності (закінчення звітного періоду);

Оскільки ПФД підприємство отримує на банківський рахунок, то в обох випадках за кредитом буде зазначатися субрахунок 311 «Поточні рахунки в національній валюті».

Отже, якщо ПФД планують повернути пізніше ніж через 12 місяців з дати складання фінзвітності, то облік такої ПФД здійснюється на рахунку 505, а у разі настання року повернення такої ПФД, її переводять на рахунок 685 записом Дт 505 Кт 685.

Узагальнення інформації про розрахунки за виплатами працівникам, які належать як до облікового, так і до необлікового складу підприємства, з оплати праці (за всіма видами зарплати, премій, допомог тощо) ведеться на рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам». Відповідно до цього, виплата зарплати з рахунку підприємства відображається бухгалтерським записом: Дт 661 (663) Кт 311.

Автор: Горбовцов Станіслав
Джерело «Дебет-Кредит»