Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Чи може орендар самостійно оплачувати комунальні послуги за орендоване приміщення?

Медичний центр (платник ПДВ) орендує приміщення у ФОП на ІІІ групі ЄП. Чи можна сплачувати комунальні платежі за це приміщення з розрахункового рахунку підприємства? У договорі оренди є пункт, який дозволяє сплачувати комунальні послуги безпосередньо ОСББ, оминаючи ФОП

Якщо підприємство не переукладало договори з постачальниками про надання комунальних послуг на своє ім'я, то операція з оплати комунальних послуг буде розглядатися як виконання обов'язку з оплати таких послуг іншою особою, адже підприємство виконує обов'язок, який повинен виконати власник приміщення. Пунктом 1 ст. 528 ЦКУ встановлено, що виконання обов’язку може бути покладено боржником на іншу особу, якщо з умов договору, вимог ЦКУ, інших актів цивільного законодавства або суті зобов’язання не випливає обов’язок боржника виконати зобов’язання особисто. У цьому разі кредитор зобов’язаний прийняти виконання, запропоноване за боржника іншою особою.

Таким чином, з юридичної точки зору інша особа (медичний центр) може оплачувати комунальні послуги замість орендодавця (ФОП). Але з оподаткуванням не так все просто.

Нагадаємо, що у орендодавця – ФОП такий вид діяльності, як надання приміщень в оренду, повинен бути включений до Реєстру платників єдиного податку.

Якщо сплата орендарем комунальних платежів передбачена договором оренди, то відшкодована орендарем сума комунальних послуг платнику повністю включається до доходу ФОП від провадження ним діяльності з надання послуг (надання нерухомості в оренду). 

Але через те, що ФОП є платником єдиного податку, він не може отримувати дохід в іншій формі, ніж грошова форма (див. п. 291.6 ПКУ). У даному випадку, коли частина доходу ФОП надається йому у вигляді погашення його зобов’язання з оплати комунальних послуг, це не є грошовою формою розрахунків між ФОП та орендарем, оскільки ФОП безспосередньо не отримує грошових коштів, він отримує погашення іншою особою його зобов’язань.

Тому сплата комунальних платежів безпосередньо орендарем на адресу постачальників комунальних послуг, при тому, що вона є доходом ФОП-орендодавця, в даному випадку неможлива. У іншому разі ФОП втратить право перебувати на єдиному податку.

Таким чином, комунальні послуги слід відшкодовувати тільки безспосередньо на адресу ФОП-орендодавця – готівкою або на банківський рахунок, а ФОП, своєю чергою, повинен оплатити їх самостійно.

Відшкодування ФОП комунальних послуг відображається в обліку підприємства-орендаря аналогічно, як і орендна плата:

  1. Дт 23, 91, 92-94 Кт 631 (визнано витрати на оренду та комунальні послуги);
  2. Дт 631 Кт 301, 311 – (оплачено оренду та комунальні послуги).
Автор: Єгорова Юлія
Джерело «Дебет-Кредит»