Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Чи може ФОП-«єдинник» надавати поворотну фіндопомогу юрособі - «загальнику»?

Чи може ФОП на ІІ групі ЄП (КВЕД 56.10) надати безвідсоткову поворотну фінансову допомогу ТзОВ на загальній системі оподаткування?

Відзначимо, що податківці щодо цього мають доволі фіскальну позицію. Так, у в підкатегорії 107.04 ресурсу «ЗІР» є чинною консультація, у якій фахівці ДФС приходять до висновку, що надання ПФД порушує умови перебування на спрощеній системі оподаткування, оскільки це є фінансовою послугою. Повторюють таку відповідь й при надані ІПК (див. ІПК від 14.11.2017 р. № 2609/К/99-99-13-02-03-14/ІПК).

Адже згідно з п. 291.5 ПКУ не можуть бути платниками єдиного податку І–ІІІ груп суб’єкти господарювання (юрособи та ФОП), які провадять діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами й аджастерами, визначеними р. III ПКУ.

Водночас надання поворотної фінансової допомоги, на думку податківців, належить до коду 64 «Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення» (відповідно до КВЕД 2010) та є забороненим для провадження видом діяльності на спрощеній системі оподаткування.

На підставі усього цього, податківці приходять до висновку, що ФОП-«єдинник», який надає ПФД, зобов’язаний оподаткувати дохід у сумі повернених коштів за надання такої допомоги за ставкою 15% і перейти на загальну систему оподаткування з першого числа місяця, наступного за звітним кварталом, у якому відбулося таке порушення.

Втім погодитися із такою фіскальною позицією податківців важко, якщо говоримо саме про безпроцентну ПФД, адже вони у своїй відповіді не враховують певні особливості.

Фінансове посередництво — це діяльність, пов’язана з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, яка здійснюється установами банків та іншими фінансово-кредитними організаціями (ч. 3 ст. 333 ГКУ). Надання коштів у позику, у т.ч. на умовах фінансового кредиту, вважається фінансовою послугою (п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону №2664).

Втім слід звернути увагу на п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону №2664, де роз’яснено, що саме слід розуміти під фінпослугою. Так, фінансова послуга — операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, — і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, із метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Тож фінансове посередництво передбачає роботу із залученими грошовими коштами та отриманням прибутку від надання таких коштів у позику іншим особам.

З огляду на вищесказане, вважаємо, що ФОП-«єдинник», який надає безпроцентну позику, яка  в розумінні ПКУ є ні чим іншим, як поворотною фінансовою допомогою (див. пп. 14.1.257 ПКУ), не займається фінпосередництвом, а відтак може перебувати на спрощеній системі оподаткування.

Крім того, ВСУ в постанові від 18.07.2012 р. у справі №6-79цс12 зазначив: «окремі послуги, які належать до фінансових послуг (наприклад, надання коштів у позику), можуть надаватися не лише фінансовими установами, які є учасниками ринку з надання фінансових послуг або юридичними особами, що за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але й фізичними особами, які не є суб’єктами підприємницької діяльності»

Також варто відмітити, що щодо юросіб — платників єдиного податку податківці більш лояльні. По-перше, у консультації для юросіб-«єдиноподатників», розміщеній у  підкатегорії 108.01.02 ресурсу «ЗІР», нічого не говориться про те, що надавати поворотну фіндопомогу для юрособи-«єдиноподатника» заборонено.

По-друге, у листі від 05.02.2016 р. №2503/6/99-95-42-03-15 вони зазначили: «у випадку коли ПФД надається не постійно, таке надання допомоги не вважається діяльністю у сфері фінансового посередництва. При цьому діяльність юрособи — платника єдиного податку групи ІІІ із надання ПФД на постійній основі може розглядатися як фінансове посередництво».

А правила щодо заборони фінпосередництва прописані у ПКУ однаково як для ФОП, так і для юросіб, тож консультації ДФС щодо цього мають бути однаковими для обох.

З огляду на все вищесказане, для вбереження себе від негативних наслідків варто отримати ІПК, виклавши у запиті на консультацію аргументи й норми законодавства, наведені вище. Або ж використовувати їх при запиті фіскалів щодо надання ПФД.