Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Чи може директор одночасно бути головою та членом комісії щодо списання ТМЦ?

На підприємстві працює чотири особи. Чи може директор ТОВ бути одночасно головою та членом комісії щодо списання ТМЦ?

В першу чергу зазначимо, що вимоги щодо складання комісії передбачено лише для проведення інвентаризації та списання основних засобів. Щодо списання ТМЦ (наприклад, запасів) обов’язок складання комісії передбачено лише для бюджетних підприємств.

Якщо виходити з вимог до складання інвентаризаційної комісії, то Мінфін у листі від 27.05.2014 р. №31-08410-07-29/12918 роз’яснював, що у разі, якщо в штаті єдиним працівником є керівник, то для проведення інвентаризації він затверджує склад інвентаризаційної комісії із однієї людини.

Окрім цього, у листі зазначається, що Методрекомендації №561 не містять вимог щодо складу комісії на списання ОЗ.

При цьому, у пп. 2.1 та 2.3 Положення №879 зазначено, що до складу робочих інвентаризаційних комісій включаються представники апарату управління, бухгалтерської служби та досвідчені працівники підприємства, які знають об’єкт інвентаризації, ціни та первинний облік (інженери, технологи, механіки, виконавці робіт, товарознавці, економісти, бухгалтери). 

Голова та склад робочих інвентаризаційних комісій затверджуються розпорядчим документом керівника підприємства.

З цього можна зробити висновок, що фактично голова комісії є її членом, оскільки він обирається саме з числа складу такої інвентаризаційної комісії. Тому вважаємо, що зазначення одночасно керівника як голови і члена комісії є недоречним.

Водночас, зважаючи на те, що відсутні конкретні вимоги щодо складання комісії, то підприємство може на власний розсуд зазначати директора як голову ліквідаційної комісії та як учасника – це не буде порушенням.

Автор: Горбовцов Станіслав
Джерело «Дебет-Кредит»