Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Чи допускається видача авансу відразу на два відрядження?

Підприємство видало аванс працівнику на відрядження, яке буде у лютому (на покупку квитків, бронювання готелю та отримання візи). Однак перед цим відрядженням працівник у січні направляється в ще одне відрядження. Чи буде в такому випадку порушенням видача одного авансу на два відрядження разом?

Згідно з п. 19 Положення №148 видача підзвітній особі готівки під звіт проводиться за умови звітування нею у встановленому порядку за раніше отримані під звіт суми. Звітування за одержану під звіт або на відрядження готівку здійснюється відповідно до законодавства України.

Відповідно пп. 170.9.2 ПКУ авансовий звіт подається за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, до закінчення п'ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження.

Водночас у абз. 5 п. 1 Указу №436 чітко зазначено, що штраф у розмірі 25% виданої під звіт суми застосовується у разі видачі готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів.

Таким чином, вважаємо, що видача готівкових коштів на нове відрядження, у разі, якщо такий працівник вже отримував готівковий аванс на інше відрядження, буде порушенням і призведе до зазначених вище санкцій згідно з Указом №436. У разі, якщо підприємство потребує видачі авансу на відрядження, що передує тому, за який вже було отримано готівковий аванс, для перестрахування можна зобов’язати працівника  відзвітувати за вже понесеними ним витратами, здати залишок готівки (в тому числі й добові) в касу підприємства, та вже тільки після цього отримати готівковий аванс на інше відрядження.

Також помилкою буде видача готівкового авансу на два відрядження одразу, оскільки в даному випадку порушуються вимоги Положення №148 та Указу №436.

Разом з цим, штрафу відповідно до Указу №436 можна уникнути, якщо видавати аванс на відрядження у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на банківський рахунок працівника (на такі ситуації дія Указу №436 не поширюється).

Автор: Горбовцов Станіслав
Джерело «Дебет-Кредит»