Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Черговий з’їзд аудиторів України

18 травня 2019 року відбувся Черговий з’їзд аудиторів України.

На Черговому з’їзді аудиторів України були присутні 848 делегатів, в тому числі за письмовим делегуванням 312.

Результатом Чергового з’їзду аудиторів України стало прийняття низки рішень, а саме:

  • Про Статут Аудиторської палати України
  • Про Стратегію розвитку Аудиторської палати України
  • Про Положення про членські внески до Аудиторської палати України
  • Про Положення про Комітет з контролю якості аудиторських послуг та був обраний голова Комітет з контролю якості аудиторських послуг

На З’їзді аудиторів також було затверджено розмір членських внесків на 2019 рік, які будуть сплачуватися аудиторами (фізичними особами) та аудиторськими фірмами, а саме для:

  • для аудиторських фірм, які не мають права проводити обов’язковий аудит та обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес у сумі 4173 грн., що складає 1 розмір мінімальної заробітної плати установленої на 1 січня поточного року;
  • для аудиторських фірм, які мають право проводити обов’язковий аудит, крім обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес у сумі 12519 грн., що складає 3 розміри мінімальної заробітної плати установленої на 1 січня поточного року;
  • для аудиторських фірм, які мають право проводити обов’язковий аудит та обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес у сумі 16692 грн., що складає 4 розміри мінімальної заробітної плати установленої на 1 січня поточного року.

Звертаємо увагу на порядок спати членських внесків. Згідно прийнятого Положення про членські внески до Аудиторської палати України (АПУ) кожний член АПУ, зобов’язаний сплатити членські внески до 1 липня поточного року.