Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Безоплатна передача ОЗ в державну чи комунальну власність: що з ПДВ?

Згідно з пп. 197.1.16 ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції з безоплатної передачі в державну чи комунальну власність, якщо одночасно виконуються такі вимоги:

  1. передача повинна здійснюватися на безоплатній основі;
  2. операція повинна здійснюватися між двома платниками ПДВ;
  3. передача повинна відбуватися виключно у державну чи комунальну власність;
  4. операція повинна здійснюватися на підставі прийнятого відповідного рішення Уряду, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Водночас податківці у консультації від 13.12.2018 р. №5220/6/99-99-15-03-02-15/ІПК зазначають: якщо придбані або виготовлені з ПДВ необоротні активи починають використовуватися платником податку в неоподатковуваних ПДВ операціях (у тому числі в операціях, що звільняються від оподаткування ПДВ згідно з пп. 197.1.16 ПКУ), то у такого платника податку виникає обов'язок щодо нарахування податкових зобов'язань з ПДВ відповідно до п. 198.5 ПКУ.

Таким чином, такий платник податку не пізніше останнього дня звітного періоду, в якому сталась така операція, зобов’язаний нарахувати ПЗ, виходячи з норм п. 189.1 ПКУ та скласти і зареєструвати в ЄРПН зведену ПН.

Податкова накладна на безоплатну передачу

При здійсненні операції з безоплатного постачання (передачі) товарів або необоротних активів, яка звільняється від оподаткування ПДВ, платник податку зобов'язаний скласти і зареєструвати в ЄРПН у встановлені ПКУ терміни одну податкову накладну – на ту особу, якій здійснюватиметься передача цих активів. При цьому рядки розділу А та графи 7 і 10,11 розділу Б у такій податковій накладній не заповнюються. Адже ціна постачання нульова і ПЗ з ПДВ при ньому не виникає.

Також у разі безоплатної передачі майна у державну або комунальну власність (за умови дотримання зазначених вище умов) складати другу ПН на різницю між мінімальною базою ПДВ, як при безоплатній передачі, не потрібно.

Податкова накладна на «умовне постачання»

На дату такої передачі або на дату прийняття рішення про її здійснення платник ПДВ-постачальник повинен буде визнати ПЗ з ПДВ за п. 198.5 ПКУ (про що ми зазначили вище).

Також він не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду, у якому було визнане таке ПЗ, повинен скласти і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені п. 201.10 ПКУ  для такої реєстрації, зведену податкову накладну. 

Зокрема, в таких зведених ПН:

  1. у графі «Отримувач (покупець)» платник податку зазначає власне найменування (П. І. Б.),
  2. у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «600000000000»,
  3. рядок «Податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта» не заповнюється, а у верхній лівій частині зазначається відповідний тип причини відповідно до п. 8 цього Порядку (у випадку, що ми розглядаємо, це буде тип причини 09 – Складена на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість).

Крім цього, у лівому верхньому куті такої ПН слід зазначити код ознаки 1 – на знак того, що вона є зведеною та складена через нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ПКУ.

Декларація з ПДВ

Щодо відображення у декларації з ПДВ обсягів постачання за операцією з безоплатного постачання (передачі) необоротних активів, яка звільняється від оподаткування ПДВ, податківці повідомляють, що у даному випадку обсяги зазначеної операції становитимуть 0 грн і відповідно у декларації з ПДВ не відображатимуться. Тобто, навіть в рядку 5 розділу І декларації з ПДВ така операція не відображається.

Однак при цьому варто пам’ятати, що база нарахування та суми нарахованих ПЗ з ПДВ за п. 198.5 ПКУ повинні бути відображені у декларації з ПДВ:

  1. у рядку 4.1  (якщо при придбанні таких ОЗ застосовувалась ставка ПДВ 20%);
  2. або у рядку 4.2 (якщо при придбанні таких ОЗ застосовувалась ставка ПДВ 7%).
Автор:Горбовцов Станіслав
Джерело «Дебет-Кредит»